Kurdiska och svenska språket | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Svenska som andraspråk 3
 • C
 • 7
 • 917
 • PDF

Kurdiska och svenska språket | Utredande text

En utredande text som handlar om skillnaderna mellan det kurdiska och det svenska språket. Texten utgår från två intervjuer som eleven har gjort med två personer med det kurdiska språket som modersmål men som har bott i Sverige under olika lång tid.

Elevens kommentar

Mer detaljerat.

Innehåll

Jämförelse mellan kurdiska och svenska

- Inledning
- Metod
- Avhandling
- Avslutning/diskussion

Utdrag

Inledning:
Jag ska skriva en utredande text om det Svenska språket och det Kurdiska språket
(sydkurdiska), vad de har för likheter och olikheter.

Syftet med det här fördjupningsarbetet är att jag ska utveckla min förmåga att skriva utredande texter och lära mig mer om skillnaderna mellan Kurdiskan och Svenskan.

Metod:
Jag har valt att skriva en utredande text utifrån en intervju. Jag ska intervjua min morbror som har varit i Sverige i 2 år och min pappa som har varit i här i 18 år och fråga följande frågor:

Vad var din första tanke när du hörde det svenska språket för första gången?
Vad tycker du är den största skillnaden mellan svenskan och kurdiskan?
Tror du/tycker du det finns några likheter mellan språken? I så fall vilka?... Köp tillgång för att läsa mer

Kurdiska och svenska språket | Utredande text

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2016-11-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Biji kurdistan yeyeeye
 • 2020-05-22
  Jätte braaa