Kursboken ”Dikt och verklighet” | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Kursboken ”Dikt och verklighet” | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor från kursboken ”Dikt och verklighet”, som bl.a. lyfter fram olika svenska författares påverkan på samhällsutvecklingen, svenska lyriker och deras verk, samt folkrörelserna under det senaste århundradet.

Lärarens kommentar

Dina svar bevittnar om mognad, god analytisk förmåga och välavvägda svar. Bra jobbat! Ditt betyg för moment 1 blir:
* Innehåll: A
* Språk och form: B

Grattis!

Innehåll

Instuderingsfrågor till SVA 2, Moment 1: Dikt och verklighet”

1. Ge en kortfattad beskrivning av de olika samhällsklassernas utveckling från 1800-talets början till 1970-talet.
2.a) Namnge 5 författare som enligt dig har haft en stor betydelse för samhällsutvecklingen.
b) Komplettera det med ett verk som respektive författare har skrivit.
c) Ge en mycket kortfattad resumé av dina utvalda alster.
3. Kyrkans roll i samhällsutvecklingen. – Ge några exempel.
4. Redogör för den svenska kvinnoemancipationen. Namnge ett par frontalfigurer med tidstypiska alster.
5. Vilka författare/ poeter räknas till Modernister? – Varför?
6. Vad menas med ”Folkhemmet”? – Resonera och ge konkreta exempel. Hur ser det svenska Folkhemmet ut idag?
7. Namnge 4 poeter / lyrikens budbärare med något alster. Vad illustrerar de?
8. Ge kort historik över de viktigaste folkrörelserna under det senaste århundradet och orsakerna till att de började bildas. Jämför dem med människornas engagemang i dagens samhälle.
9. Dina synpunkter på kursboken ”Dikt och verklighet”.

Utdrag

Under den här perioden (1800 – 1970) skedde en omfattande förändring i de olika samhällsklasserna. Denna förändring berodde framför allt på en förbättring av livsvillkoren samt arbetsförhållanderna i hela Sverige.  Enligt boken skedde den största förändringen i arbetarklasserna. På 1800 talet, hade arbetarna dåliga arbetsförhållanden, deras lön stod inte i proportion med deras tunga arbestsbörda och de hade inte heller några ... Köp tillgång för att läsa mer

Kursboken ”Dikt och verklighet” | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.