En kvalitativ studie av McDonald's som organisation | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Ledarskap och organisation
  • A
  • 16
  • 6639
  • PDF

En kvalitativ studie av McDonald's som organisation | Fördjupningsarbete

Ett mycket utförligt fördjupningsarbete i form av en kvalitativ studie som undersöker restaurangkedjan McDonald's och dess organisation. Som underlag för studien används McDonald's egna dokument samt en intervju av den franchise-tagare som driver restaurangerna på Gotland. Här görs en grundlig genomgång av organisationens historik, värderingar, omvärld och kundkrets samt organisationens uppbyggnad och kultur, bland mycket annat.

Innehåll

McDonald's - En kvalitativ undersökning av McDonald's som organisation

- Inledning

- Historik
-- Ökad konkurrens och köparens marknad
-- Ändrade köpvanor
-- Ökad tjänstkonsumtion
-- Grundvärderingar förändras
-- Ny teknik
-- Rationalisering på nytt sätt
-- Politiska förändringar

- Nutid
-- McDonalds och dess omvärldsmiljö
-- Är organisationens miljö stabil eller instabil?
-- Är organisationens miljö homogen eller heterogen?
-- Var finns organisationen sig enligt teorin om organisationens livscykel?
-- Hur formell är man i organisationen?
-- Hur är organisationen uppbyggd?
-- Är organisationen funktionsindelad eller divisionsindelad?

- Framtiden
-- Hur ser ledningen på framtiden?
-- Hur ser det ut inom organisationen om 5 respektive 10-15 år?
-- Arbetar McDonalds i ett nätverk?
-- Swot-analys
-- Hur upplever kunderna organisationen?

- Analys
- Källförteckning

Utdrag

McDonalds grundades år 1955 av en man vid namn Ray Kroc. Efter att ha träffat två bröder vid namn Dick och Mac McDonald som bedrev en McDonalds-restaurang, blev han så imponerad av deras effektivitet och erbjöd sig därför att starta upp fler restauranger. Roy Kroc grundande därför McDonald's Cooperation, hans alldeles egna McDonalds-kedja, och blev därmed den första personen någonsin att grunda ett franchiseföretag. Roy Kroc ställde höga krav på sina medarbetare och sig själv och sammanställde en formel för hur en McDonalds-restaurang ska drivas, som finns kvar en idag. Denna formel lyder...

Idag lever vi i ett överflöd att varor och tjänster och det finns oerhört många alternativ att välja på. Detta gör att vi som kunder måste välja varan eller tjänsten vi ska köpa med omsorg, vilket sätter ännu högre press på företagen som ska leverera en köpvärd produkt. McDonalds är ett företag som har förekommit i Sverige i många år, men fortfarande ligger högt upp på köpmarknaden. I början var McDonalds nya med sin ide men idag finns det mängder med företag med liknande affärsidéer som McDonalds måste tävla med. De två kedjor som idag är McDonalds största konkurrenter i Sverige är Max och Burger King som båda är snabbmatsrestauranger med nästintill identiskt utbud. Genom att samhället förändrades och fler personer startade upp nya företag blev det som sagt...

På senare tid har människan börjat anse att miljön är viktig att ta hand om, förmodligen för att hon blivit mer medveten om klimatförändringar och liknande. Detta måste McDonalds ta hänsyn till och gör det bland annat genom sin extremt noggranna sopsortering. De sorterar alltid plast, papper, kompost etc. och har även olika sopkorgar för olika material så att även kunden själv kan sopsortera. Dessutom producerar de, som tidigare nämnts, enbart ekologiskt kaffe och kött från närliggande länder.

Som sagt har man som kund i och med hälsohetsen börjat efterfråga ett nyttigare alternativ. Att McDonalds ändrat sitt koncept och fört in fler hälsosamma alternativ leder till en större efterfrågan på produkten som säljs av företaget. Kunder som inte vill ha onyttig mat behöver inte byta restaurang för att välja äta ett mer hälsosamt alternativ. Dock är det lätt för andra snabbmatsföretag såsom Max och Burger King att ta efter och... Köp tillgång för att läsa mer

En kvalitativ studie av McDonald's som organisation | Fördjupningsarbete

[0]
Inga användarrecensioner än.