Kvantitativ undersökning: Unga och nätmobbning | Sociologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Sociologi
 • C
 • 20
 • 5020
 • PDF

Rapport: Kvantitativ undersökning: Unga och nätmobbning | Sociologi

En kvantitativ undersökning som handlar om unga människor och nätmobbning. Eleven har skrivit den här sociologiska rapporten med utgångspunkt i en liten enkätundersökning gjord på en gymnasie- och en grundskola, samt teoretiker såsom Michel Foucault och Sherry Turkle. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

I vilken ålder är nätmobbning vanligast?
Hur ofta blir dagens ungdomar nätmobbade?
Var på sociala medier sker det allra mest nätmobbning?

Observera att teori- samt resultatavsnitten skulle vinna på att utvecklas.

Lärarens kommentar

Mer noggrannhet.

Innehåll

Inledning 3
Syfte & Frågeställningar 3
Vetenskaplig sociologisk metod 4
Källkritik 5
Litteraturöversikt/teori/bakgrund 7
Litteraturöversikt 7
Teori 8
Michel Foucault 8
Sherry Turkle 8
Den postmoderna människan 8
Bakgrund Vad är mobbning/nätmobbning? 9
Vad beror mobbning på/nätmobbning? 10
Vart går gränsen till att det blir nätmobbning/mobbning? 10
Resultat 11
Analys/avslutande diskussion 15
Analys 15
Källförteckning 18
Böcker: 18
Elektroniska källor: 18
Muntliga källor: 18
Bilagor 19

Utdrag

Inledning
Att leva i ett samhälle där man inte bara kan logga in på Youtube eller Google för underhållnings skull samt för att bli uppdaterad. Att inte ha tillgång till information och nätverk som man har idag. Att inte kunna logga in på Twitter, Youtube, Fackbok och andra hemsidor skulle förstöra för många människor och även göra det svårare för många av oss individer att få information eller bli uppdaterade om vad vänner och familj gör eller har gjort. I dagens samhälle har vi fått möjligheter att kommunicera med många samtidigt med hjälp av olika teknologier som exempelvis: internet.
Internet ger dig möjligheter att gömma dig bakom datorn och dess tangenter. Där kan man skriva saker om andra människor som man aldrig skulle ha sagt i verkligheten. Det finns många historier som visar hur vissa personer har blivit utsatta för rent hat. I en del fall har detta lett till något så fruktansvärt som självmord.

Vetenskaplig sociologisk metod
Detta är en empirisk undersökning som betyder att man ser på verkligheten, en undersökning som bygger på någon slags empiri kallas för just empirisk undersökning.
Denna är skriven som kvantitativ metod vilket betyder att det är en metod som går mer på bredden, utgår från ett större material. En kvantitativ metod innebär också att det är en enkät undersökning. Urvalet betyder anatalet man har frågat, i denna enkät är det totalt 44 elever som har svarat på denna enkät. Det är alltså inte uppdelat lika mellan båda könen, det är endast 2 klasser.
I resultat kommer det finnas olika figurer där det finns en jämförelse mellan 2 olika årskurser, samma enkät till en klass som går första året på gymnasiet och sedan en annan klass som går i... Köp tillgång för att läsa mer

Kvantitativ undersökning: Unga och nätmobbning | Sociologi

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den är jätte bra , !!!!
 • 2016-12-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  braa..........a.a.a..a..a.a..a..a
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Grymt verkligen motiverande