Kvinnans roll inom kristendomen | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Religionskunskap 2
  • A
  • 7
  • 2493
  • PDF

Kvinnans roll inom kristendomen | Analys

Analysen innehåller en fördjupning av kvinnans roll inom kristendomen, och huruvida den är jämställd med mannen enligt bibeln eller ej. Samt en kort jämförelse mellan de tre stora inriktningarna i kristendomen.

Innehåll

1. Inledning
2. Vad säger bibeln?
2.1. Förtryck av kvinnan i bibeln
2.2. Jämställdhet i bibeln
3. Varför ser kvinnans roll ut som den gör?
4. Kvinnosynen skiljer sig mellan de tre inriktningarna
5. Diskussion
5.1. Kristna kvinnosynens påverkan på samhället
5.2. Kristna kvinnosynens påverkan på individen

Utdrag

Vad säger bibeln?
Bibeln är kristendomens heliga skrift. Den står i centrum för religionen, då den besvarar hur man som kristen ska leva, hur den kristna kyrkan ska fungera och styras, samt hur vi behandlar våra medmänniskor. Den är uppdelad i två delar, det gamla och nya testamentet. I båda delarna finns stycken som behandlar kvinnan 3 och hennes plats och roll i samhället. Många av dem tyder på att kvinnans roll är helt jämställd med mannens, medan en tolkning av andra stycken tyder på att den är underställd. Detta görs sig tydligt först i kristendomens skapelseberättelse, från det gamla testamentet. Där står det skrivet hur Gud är den som skapar världen, växter, djur och slutligen människan.

Ojämställdhet i bibeln
När Gud skapar människan väljer han att skapa mannen själv, utifrån sin egna avbild. Han skapar då den första människan, och döper honom till Adam. Men Gud menar sedan att det inte är bra för Adam att vara ensam i världen. Det är först då han skapar kvinnan. “Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” Kvinnan skapas därefter genom att Gud tar en bit av Adams revben, och han säger sedan till Adam: ”Den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna skall hon heta, av man är hon tagen.” (1 Mos 2:4-24) Kvinnan är alltså inte direkt skapad av Guds avbild som mannen är, utan skapas istället av mannen. Redan vid skapelseberättelsen kan det tolkas det som att mannen har ett maktövertag över kvinnan. Men eftersom att det är upp till varje individ själv hur man väljer att tolka det som står i bibeln, kan det även tolkas som att skapelseberättelsen beskriver hur Gud skapade både mannen och kvinnan efter sin egna avbild, och att ordningen inte spelar någon större roll.

Även i det nya testamentet, som är skriven av ett flertal olika författare, finns skrifter och stycken som talar för mannens överlägsenhet. I vissa stycken står det skrivet att kvinnan ska tiga, att kvinnor är skapta för mannens skull och hur en kvinnas beröring ses som en synd. Till exempel skriver Paulus:

”Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla församlingar skall de tiga i era församlingar. De får inte tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Vill de veta något, skall de fråga sina män där hemma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i församlingen. (1 Kor 14:33b-37) Kvinnans yttrande förknippas med skam, endast mannen har tillåtelse att göra detta enligt Paulus. Även Timotheo skriver i sina brev om hur kvinnan är skapad av och för mannen, medan mannen är avbildad av Gud... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnans roll inom kristendomen | Analys

[0]
Inga användarrecensioner än.