Kvinnlig könsstympning | Argumenterande tal

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Svenska 2
  • A
  • 2
  • 643
  • PDF

Kvinnlig könsstympning | Argumenterande tal

Ett retoriskt välskrivet argumenterande tal om kvinnlig könsstympning. Eleven redogör för könsstympnings utbredning samt vad det innebär, och lyfter sedan fram ett antal argument till varför det är en kränkning mot kvinnor och mot de mänskliga rättigheterna. Avslutningsvis diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas för att motverka könsstympning.

Notera att källor saknas.

Utdrag

Många av de som vill bevara denna otroligt hemska tradition betraktar den som ett religiöst påbud trots att det inte finns något skriftligt stöd i någon religion för kvinnlig könsstympning. Kränkningar av mänskliga rättigheter, som det rör sig om när man pratar om kvinnlig könsstympning, kan inte
bortförklaras med hänvisningar till religiösa eller kulturella traditioner... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnlig könsstympning | Argumenterande tal

[0]
Inga användarrecensioner än.