Kvinnliga uppfinnare | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Teknik 1
  • B
  • 12
  • 3382
  • PDF

Kvinnliga uppfinnare | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift där eleven har lyft fram en kvinnlig uppfinnare, Petra Wadström som har tagit fram en lösning för orent vatten i utvecklingsländer. Eleven diskuterar också de traditionella könsrollerna och diskriminering mot kvinnor.

Innehåll

Petra Wadström 1
Solvatten 1
Inledning 1
Drivkraften bakom solvatten 1
Funktion 1
Bidrag till den tekniska utvecklingen 2
Påverkan på människan och djur 2
Traditionella könsrollen 3
Diskriminering 4
Källförteckning 6
Webbsidor 6
Wikipedia 6
Youtube 6
Bilder 6
Källkritik 7

Utdrag

Inledning
Petra Wadström är en svensk kvinnlig uppfinnaren som främst är känd för uppfinningen solvatten. Solvatten renar smutsigt vatten till drickbart vatten. En uppfinning som öppnar upp möjligheter som tidigare inte existerat i främst utvecklingsländer.
Allt började i Australien där Petra bodde som ung, ca 50 år sedan. Hon blev fascinerad över att ingen valde att använda sig av de starka solstrålar som kom ner på landet varje dag. Hon började redan då tänka på olika sätt hon kunde utnyttja solstrålarna till ett bra syfte.

Drivkraften bakom solvatten
Idag saknar ca en sjundedel av väldens befolkning tillgång till rent och säkert vatten, det vill säga runt 1 miljard människor. Av dessa människor dör 3.4 miljoner varje år på grund av det orena vattnet. Petra Wadström såg detta alvarliga problem, som även många andra gör. Hon bestämde sig för att ändra på saken och kom därför upp med en uppfinning solvatten. En uppfinning som idag har ändrats mångas framtid och kommer hjälpa även mer i framtiden.
Att hitta ett billigt sätt att framställa rent vatten till främst utveckligländer där bristen är stor. Det var Petras drivkraft som sedan resulterade i solvatten. Hon såg problemen som uppstod vid förtäring och användning av smutsigt vatten i utvecklingsländer. Ett exempel är att ungefär hälften av alla de miljontals människor som lever i utvecklingsländer har idag sjukdomar som orsakats av förorenat vatten. En vanlig sjukdom är diarré, en farlig sjukdom som oftast drabbar barn. Det beräknas vara omkring 1.8 miljoner barn som dör varje år på grund av just diarré.
Solvatten uppfanns även för att skapa en enklare vardag för dem som har det svårt att hitta vatten. I fattiga länder där varken el eller vatten finns är många tvungna att gå långa sträckor för att få tag i vatten och ved. Veden används till brasor som man värmde vattnet över och på så sätt renade det. Detta tar ca 3 timmar arbete varje dag att hämta vatten och ved vilket är mycket bara för att kunna få rent vatten. Denna tid har få familjer i utvecklingsländer och följden av det blir att dem tvingas dricka förorenat vatten. Tack vare solvatten får människor mer tid över för att göra andra viktiga saker.

Hon såg även det miljöproblem som blev utav det ställena där människor börjat renar vatten genom att koka vattnet rent. De använde sig av ved och kol som energikälla för att koka upp och rena vattnet. Detta är såklart inte bra för miljön då utsläpp bildas under processen. Det måste även huggas ner massor mer träd för att få tillgång till den ved som används vilket heller inte är bra för miljön.

Funktion
I det flesta utvecklingsländer är klimatet mycket varmare än klimatet här uppe i norden. Petra valde då att utnyttja de starka solstrålarna i sin uppfinning, genom att använda solen
som energikälla.

Solvatten fungerar så att man tar vatten från närliggande
vattenkälla tex en sjö. Sedan skruvar man upp de svarta korkarna
på behållaren. Man fyller sedan upp behållaren genom att hälla
in vattnet genom hålen. I hålen sitter ett filter som filtrerar bort
några av föroreningarna.
Efter att man fyllt upp behållaren till max hittar man en solig plats
där man kan placera den. Där ligger den tills vattnet nått en
temperatur på 75°C vilket tar 2-6 timmar. Man ser det tack vare
en indikator som blir grön då vattnet har renats. Om vattnet ska
användas till matlagning är det färdigt att använda. Däremot om
det ska användas som dricksvatten ställer man in det i skuggan för att det ska kylas ner. När man sedan vill dricka av det renade vattnet skruvar man bara av den vita korken och häller upp det i ett glas. Svårare än så... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnliga uppfinnare | Inlämningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.