Kvinnomisshandel | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 6
 • 3056
 • PDF

Kvinnomisshandel | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som handlar om kvinnomisshandel. Eleven diskuterar ett antal olika teorier kring orsaker till kvinnomisshandel, såsom svartsjuka, traumatisk uppväxt, kultur, den manliga normen, kvinnan själv, konsekvenser av misshandeln (för individ, familj och samhälle), samt åtgärder för att stoppa kvinnomisshandel (hårdare straff, besöksförbud, lagar mot diskriminering).

Observera att vissa teorier kring orsaker till kvinnomisshandel framförs utan att hänvisa till en källa, varför man kan ifrågasätta deras trovärdighet.

Lärarens kommentar

Utmärkt.

Innehåll

KVINNOMISSHANDEL
- Inledning
- Orsak
- Konsekvenser
- Åtgärder
- Diskussion
- Källkritik
- Källförteckning

Utdrag

En kvinna som har fått utså misshandel vid ett eller flera tillfällen kan få både psykiska och fysiska men för livet. Hur omfattande dessa men blir beror på hur grov misshandeln var och i vilken utsträckning hon blev utsatt för exempelvis tvång, hot och fysisk våld.

Det finns även andra avgörande faktorer för hur stora de psykiska skadorna blir. Offrets ålder och tidigare erfarenheter spelar en avgörande roll. Om hon har en nära relation till gärningsmannen där hon ... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnomisshandel | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-06-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra