Kvinnomisshandel | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • C
 • 5
 • 1759
 • PDF

Kvinnomisshandel | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om kvinnomisshandel, där eleven redogör för vad det innebär och hur det yttrar sig utifrån ett psykologiskt perspektiv. Samhällskonsekvenserna av kvinnomisshandel på ett världsplan diskuteras även, och eleven delar med sig av relevant statistik i ämnet.

Notera att källor delvis saknas.

Innehåll

- Kvinnomisshandel
- Våld är den maktlöses redskap
- Hjälp för kvinnan
- De enorma samhällsekonomiska effekterna

Utdrag

Kvinnomisshandel
Kvinnomisshandel består utav fysiska och psykiska övergrepp som kan hända vem som helst oavsett ålder, samhällsklass, religion eller kultur. Bristen på jämlikhet är det stora problem både förr och nu, män har som ett slags behov av att kontrollera ”sin” kvinna vilket kan leda till våld ibland.

Psykiskt våld innebär att man jämt och ständigt blir förnedrad verbalt, isolering, känslomässig utpressning eller utnyttjande av eventuella barn för att kunna ha kontroll. Hot om att ta till våld anses också vara psykiskt misshandel.

Fysiskt våld innebär att knuffar, slag, sparkar, kvävningsförsök, stryptag som förekommer i ett förhållande. Ibland kan detta leda till att kvinnan blir sexuellt ofredad i form av sexuella tvångshandlingar och våldtäkt dock ser hon inte det som våldtäkt i början... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnomisshandel | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-06-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra omfattande text. Lite lång