Kvinnor under 1800-talet | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Historia 1b
  • G
  • 2
  • 1081
  • PDF

Frågor och svar: Kvinnor under 1800-talet | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor om kvinnors situation och förhållanden under 1800-talet. Eleven diskuterar bl.a. kvinnoidealen, industrialiseringens påverkan på arbetarklassens kvinnor samt vetenskapens syn på kvinnan.

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Vad hade kvinnor för juridiska hinder (lagar och regler)?
- Vilken bild lyfts fram av kvinnan, vad förknippas under denna epok med kvinnligt?
- Vilken bild lyfts fram av mannen, vad förknippas under denna epok som manligt?
- Hur skiljer sig kvinnoidealen och det vardagliga livet åt för arbetar- resp medelklassens kvinnor (högborgerligheten)?
- Vad menas med ”hemarbete”
- Hur förändrades situationen för arbetarklassens kvinnor när industrialiseringen drog igång?
- Vilken roll spelade vetenskapen i formandet av kvinnobilden?
- Vad var ofta gemensamt för de annars ganska splittrade kvinnorörelserna? Vad protesterade dem emot?
- Varuhusen fick en central roll i många kvinnors liv och i deras ”frigörelse”, på vilket sätt?

Utdrag

Forskarna trodde att livmodern styrde deras kropp. Kvinnan skulle vara nedtonad, snäll och vänlig men om de visade något tecken på exempelvis vrede så låg ”felet” alltid på livmodern, teorin var att livmodern hade på något vis påverkat hade hjärnan till något negativt som exempelvis kunde leda till att kvinnan tog livet av sig, det skulle alltså vittna till varför en kvinna möjligtvis visade... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnor under 1800-talet | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.