Kvinnor under antiken och medeltiden | Litteraturanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • Inget betyg givet
 • 3
 • 1074
 • PDF

Kvinnor under antiken och medeltiden | Litteraturanalys

En litteraturanalys av tre olika texter från antiken och medeltiden, med fokus på hållandena för kvinnor under epokerna. Verken som lyfts fram är "Hektor och Andromache" från "IIiaden" av Homeros, dikten "Gudars like" av Sapfo, samt "Decamerone". Eleven redogör för respektive verks handling, och med utgångspunkt i dessa diskuterar eleven situationen för kvinnor under antiken och medeltiden - och jämför med idag.

Utdrag

Snöret är ett utdrag från boken Decamerone som är skriven av Giovanni Boccaccio. Texten handlar om Mona Sismona som gifter sig med en rik köpman Arriguccio Berlinhieri. Anledningen till varför de gifter sig var för att Arriguccio var tvungen att vara gift för att senare kunna få en högre ställning. Utöver det så bryr han sig inte så mycket om sin fru, vilket hon förstår och detta leder till att hon träffar en... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnor under antiken och medeltiden | Litteraturanalys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-11-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra jämförelse, mellan kvinnor