Kvinnor och mäns språk | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • D
  • 1
  • 660
  • PDF

Kvinnor och mäns språk | Diskuterande text

En diskuterande text inom språksociologi, som diskuterar skillnaderna mellan kvinnor och mäns språk. Eleven ger exempel på hur språket och kommunikationen skiljer sig mellan könen och lyfter fram vikten av ett jämlikt språk i samhället.

Lärarens kommentar

På rätt spår, men du använde 2 teser.

Utdrag

Män och kvinnor talar oftast på olika sätt. En del säger att det har att göra med att kvinnor har en mindre lungvolym och ett annat andningsmönster d.v.s. att de skulle andas oftare och grundare.
Sedan flera år tillbaka har alltid mannen varit dominant och haft en mer bestämmande roll än kvinnan. Även fast detta har börjat försvinna och det har bildats mer jämlikhet i Sverige, så finns fortfarande manligt och kvinnligt språk kvar. ”Den bestämmande rollen” sitter fortfarande kvar i vårt samhälle och ett sett man kan se detta på är via mannens talspråk. Vårt samhälle förväntar sig fortfarande att t.ex. mannen får lov att strukturera en diskussion med hjälp av sin aggressivitet då kvinnan ofta tar det personligt och... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnor och mäns språk | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.