Kvinnorörelsen och Feminism | Historia, Framväxt och Spridning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Historia 1b
 • B
 • 4
 • 1709
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kvinnorörelsen och Feminism | Historia, Framväxt och Spridning

Ett fördjupningsarbete i Historia 1b, där eleven redogör för Kvinnorörelsen och feminismen, med fokus på dess historia, framväxt och spridning. Eleven beskriver bland annat hur feminism utvecklats sedan 1700-talet, och hur kvinnors rättigheter i samhället förändrats över århundradena. Eleven presenterar även viktiga årtal för kvinnorörelsen i Sverige och den svenska kvinnorättskämpen Fredrika Bremer.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra uppsats, men lite otydlig på grund överanvändning av styckeindelningar.

Innehåll

Kvinnorörelsen:
- Inledning
- Vilka var orsakerna bakom att det blev så?
- Hur gick det till, och vad var det som hände?
- Feministers kamp
- Olika typer av feminister
- Vilka blev konsekvenserna?
- Viktig person: Fredrika Bremer

Utdrag

"Inledning:
Feminism är ett namn för rörelser med syftet att definiera, upprätta och försvara kvinnors olika rättigheter inom politiska, ekonomiska och sociala frågor. Ordet feminist var förr ett kränkande namn, namnet på dessa rörelser ändrades därför till kvinnorörelsen. Feminismens rötter kan tas tillbaka till 1700-talet men missnöjet fanns långt innan det. På 1700-talet valde kvinnor att gå in i kampen för sina rättigheter.

Vilka var orsakerna bakom att det blev så?
Samhället och kyrkan påminde ständigt kvinnorna om vad som förväntades av dem. Förväntningarna var att kvinnor skulle vara hemma och sköta hemmet och familjen. Männen har därför försökt hålla kvar kvinnan på plats i hemmet som en säkerhet för att allting ska fungera riktigt och det var det anledningen till att de flesta männen var helt emot att kvinnor skulle få större rättigheter.

Män ansåg att kvinnan inte var kapabel att ta ställning till frågor som rörde samhället. Männen ansåg att kvinnans "känslomässiga natur" skulle hindra henne från att fatta logiska beslut. Männen trodde att kvinnorna skulle lämna hem och familj om de började jobba och rösta. De menade att det för dem var en av konsekvenserna av att ge kvinnorna rösträtt."... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnorörelsen och Feminism | Historia, Framväxt och Spridning

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Helt klart bland dom bättre texterna jag läst om feminism, hittade dock inga källor, det skulle behöva fixas
 • 2015-05-08
  Tråkig styckeindelning men intressant innehåll!
 • 2017-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra uppsats, inget saknas
 • 2015-05-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jätte bra gjort!!!!!!