Kvinnorörelsen och kampen för rösträtt | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Historia 2b - Kultur
 • A
 • 3
 • 1357
 • PDF

Kvinnorörelsen och kampen för rösträtt | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift om kvinnlig rösträtt som sammanfattar dess historiska utveckling i Sverige. Eleven diskuterar kvinnorörelsens kamp för mer frihet och lyfter fram de händelser som ledde till införandet av kvinnlig rösträtt.

Innehåll

- Kvinnorörelsen och kampen för rösträtt
- Källor

Utdrag

År 1873 bildades den första kvinnoorganisationen i Sverige någonsin – denna kallades ”Föreningen för gift qvinnas äganderätt”, där speciellt Anna Retzius, dotter till Lars Johan Hierta som i sin befattning som riksdagsman arbetat hela sitt liv för att införa fler kvinnovänliga reformer, men även Sophie Adlersparre var de som stod utgjorde centralkrafter, den hade som målsättning att verka för ”en sådan förändring i lagen, att den gifta kvinnan tillerkännes rätt att råda över den egendom hon före eller under äktenskapet ärvt eller förvärvat och, således även över inkomsten av eget arbete”.

Föreningen var väldigt försiktig, men det faktum att man vågade uttala sig och ställa krav gjorde den revolutionerande, man kämpade för ett konservativt reformerande som i sakta mak skulle förändra kvinnornas situation och gagna samhället. Rent praktiskt erbjöd de sociala hjälpformer som bland andra hushållskolor och arbetsstugor för fattiga barn, och arbetade politiskt och opinionsbildande för att ge flickor bättre utbildning och göra äktenskapslagstiftningen mer rättvis.

11 år senare lämnade Sophie Adlersparre föreningen och drev istället på bildandet för Frederika Bremer-förbundet, som influerades av författarinnans ideologier om jämställdhet och fred, Adlersparre försäkrade sig även om att prominenta herrar skulle vara medlemmar och stödja föreningen; sålunda var den öppen för båda könen och välkomnade männen och dess inflytande.

Målsättningen formulerade man enligt följande ”verka för att under kraftig samverkan av erfarna kvinnor och män, inom så vida kretsar av vårt land som möjligt, verka för en sund och lugn utveckling av arbetet för kvinnans höjande, i sedligt och intellektuellt såväl som i socialt och ekonomiskt hänseende”, idag är denna modifierad en del och... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnorörelsen och kampen för rösträtt | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En mycket bra och väl skriven uppsats om ett viktigt ämne!