Kvinnors jämställdhet med män | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Samhällskunskap 2
  • A
  • 14
  • 3782
  • PDF

Kvinnors jämställdhet med män | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om kvinnors jämställdhet med män.

1.1 Syfte och frågeställningar

Denna uppsats är skriven i ett syfte att informera om feminism och dess olika inriktningar och att väcka tankar som kan leda till diskussion. Diskussioner leder till reaktioner som i sin tur kan leda tillförändring.

Frågeställningar:
1. Vad är feminism?
2. Lever vi i ett patriarkat?
3. Vad är nyckeln till ett jämställt samhälle?

Innehåll

1.1 Syfte och frågeställningar
1.2 Metod
1.2 Källkritik
2 Bakgrund
3 Resultat
3. 1 Vad är feminism?
3.2 Lever vi i ett patriarkat?
3.3 Vad är nyckeln till ett jämställt samhälle?
4 Analys
5 Diskussion
5 Källförteckning

Utdrag

1 Inledning
Ordet feminism var ursprungligen ett nedsättande uttryck för att beskriva kvinnor som inte anpassade sitt beteende till rådande könsnormer. Men människan har från början väldigt få behov, det är samhället som formar henne till den miljö hon lever i. Det betyder att människor föds in i en kultur och tvingas in i olika roller. Och för kvinnor råkade det innebära rollen som mamma, älskarinna, hushållerska och maka. Med dessa roller medfördes sedan ett visst sätt att agera där allt annat var normbrytande. Feminister anser att kvinnorna nu lever i ett förtryck där mannen blivit det första könet och kvinnan det andra könet. Och med det menar man att kvinnan har blivit underordnad mannen. Tyvärr är det alltför många som inte ser detta som ett problem.

För mig är det här det största problemet som finns, jag vill inte leva i en värld av förtryck och önskar ingen annan det heller. Och det som gör en uppsats riktigt bra är när man har hittat ett ämne som man verkligen brinner för att skriva om. Därför valde jag att skriva om feminism.

1.2 Metod

I den här undersökningen har jag använt mig mycket av egna erfarenheter och tankar men jag har även läst en hel del på internet, gjort egna undersökningar i form av en enkät och läst en bok. Jag tycker att det har varit ett bra tillvägagångssätt för att jag har fått ett brett perspektiv, mycket information från olika ställen och har haft möjligheten att jämföra olika källor.

1.2 Källkritik

Eftersom det här är ett så pass omtalat ämne så är det inte speciellt svårt att skilja på vad som är trovärdigt eller inte. Jag har ändå varit noggrann i valet av mina källor. I min skrift om feminismens historia har jag använt mig av sidor som Wikipedia och So-rummet som är skapade i ett informations syfte och inte ska innehålla några personliga åsikter. Denna del ska ju enbart grundas på ren fakta. När jag har gått djupare in på feminismen och vad människor runt omkring mig tycker och upplever så grundar jag min information på mina egna erfarenheter och tankar, en enkät som jag har skapat, en bok om feminism jag läst, många av Gudrun Schymans feministbrev och en del bloggar. Feministbreven, boken och tidningsartiklar ligger även till grund för hur man ska bekämpa särbehandlingen av kvinnor, hur vårt samhälle ser ut och varför vi borde göra något åt det. De är alla källor som är trovärdiga och lämpliga att använda så som jag har valt att göra det och jag tycker inte att det har funnits några skäl att ifrågasätta den information jag har hittat. Jag känner mig nöjd med resultatet.


2 Bakgrund

Feminismen som rörelse grundades i en tid när orättvisorna var mycket större än idag. I en tid där kvinnor inte fick bestämma över några som helst aspekter i sitt eget liv. En tid där kvinnorna var strukturellt underordnade männen. Kvinnor ansågs inte myndiga, vägrades rösträtt, rätt att studera och arbeta. De kunde giftas bort mot sin vilja och ansågs inte ha några vettiga åsikter eller rätten till samma respekt och aktning som en man gjorde. Den moderna svenska feminismen grundades under 1800-talet genom bl.a. Fredrika Bremer som debatterade för kvinnors rätt att vara myndiga och själva få välja vem de skulle gifta sig med. 1921 fick kvinnorna rösträtt och rörelsen ”feminism” grundades. En rörelse där man kämpade för kvinnors rättigheter och för att lyfta fram diskriminerade kvinnor till samma status och rättigheter som män hade. Det är i deras fotspår som vi går idag när vi söker efter jämställdhet i samhället .


3 Resultat

Tidigt skolas vi människor i att tänka, handla och fungera i olika roller. Vissa säger till och med att livet är ett enda skådespel som aldrig tar slut. Människor föds in i en kultur och påtvingas roller som hen sedan förväntas leva upp till. Och för kvinnor råkade det innebära rollen som mamma, älskarinna, hushållerska och maka. Feministerna anser att vi lever i en värld med patriarkat och verkar emot detta. Men vad är egentligen feminism?


3. 1 Vad är feminism?

Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning är att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det är viktigt att man poängterar att feminism är en samling rörelser och ideologier då det finns många olika feministrörelser som har olika åsikter, och verkar för olika mål. En del är mer extrema än andra och av andra åsikter och därför ska man akta sig för att dra alla över en kant. Men det finns en utgångspunkt som alla feminister står för och det är att verka för kvinnors politiska, sociala och ekonomiska rättigheter och deras jämlikhet med män. Man ser att det finns en ojämlikhet mellan de båda könen och vill göra någonting åt det. Kvinnor har i generationer tilldelats en underordnande roll gentemot mannen och ..... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnors jämställdhet med män | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.