Kvinnors rättigheter | Nationalkonservatism vs. feminism | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • C
  • 15
  • 2976
  • PDF

Kvinnors rättigheter | Nationalkonservatism vs. feminism | Rapport

En rapport i form av ett minigymnasiearbete i samhällskunskap som handlar om kvinnors rättigheter och hur man ser på detta inom nationalkonservatismen respektive feminism. Arbetet redogör för hur partierna Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ ser på saken och utgår från följande frågeställningar:

• Hur ser nationalkonservatismen respektive feminismen på kvinnors rättigheter?
• Vad skiljer sig åt gällande nationalkonservatismens respektive feminismens syn på kvinnors rättigheter?

Innehåll

Hur ser kvinnors rättigheter ut inom nationalkonservatism och feminism och vad skiljer dem åt?

1.1 Inledning
1.2 Syfte och problemformulering
1.3 Avgränsningar
1.4 Metod
1.5 Material
1.6 Begrepp
1.7 Disposition
2. Rättigheter
2.1 Kvinnors rättigheter inom FN
2.3 Kvinnors rättigheter i Sverige
3. Ideologierna
3.1 Sverigedemokraterna
3.2 Feministiskt initiativ
4 Analys
Källförteckning

Utdrag

I Sverigedemokraternas valmanifest för 2014 står det att partiet arbetar för lika rättigheter mellan män och kvinnor. Det står även att de strävar efter ett Sverige där både män och kvinnor känner sig säkra, trygga och respekterade. För att förändra kvinnornas ställning till de bättre vill de förbättra arbetsvillkoren inom den kvinnodominerande offentliga sektorn. De vill även sätta stopp för all kvotering och positiv särbehandling gällande kön. Det står även i deras valmanifest 2014 att de vill göra en översyn över föräldrabalken i syfte om att... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnors rättigheter | Nationalkonservatism vs. feminism | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-03-08
    Väldigt bra skrivet!!! Så himla tydligt också :)) Tack!