Kvinnosyn i Islam | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 2
  • 860
  • PDF

Kvinnosyn i Islam | Fördjupningsuppgift

En kort fördjupningsuppgift som handlar om kvinnosynen i islam och om suran An-Nisa i Koranen, som handlar om och riktar sig till kvinnor. An-Nisas budskap diskuteras i förhållande till hur det faktiskt förhåller sig i världen.

Utdrag

År 1873 bildades den första kvinnoorganisationen i Sverige någonsin – denna kallades ”Föreningen för gift qvinnas äganderätt”, där speciellt Anna Retzius, dotter till Lars Johan Hierta som i sin befattning som riksdagsman arbetat hela sitt liv för att införa fler kvinnovänliga reformer, men även Sophie Adlersparre var de som stod utgjorde centralkrafter, den hade som målsättning att verka för ”en sådan förändring i lagen, att den gifta kvinnan tillerkännes rätt att råda över den egendom hon före eller under äktenskapet ärvt eller förvärvat och, således även över inkomsten av eget arbete”.

Föreningen var väldigt försiktig, men det faktum att man vågade uttala sig och ställa krav gjorde den revolutionerande, man kämpade för ett konservativt reformerande som i sakta mak skulle förändra kvinnornas situation och gagna samhället. Rent praktiskt erbjöd de sociala hjälpformer som bland andra hushållskolor och arbetsstugor för fattiga barn, och arbetade politiskt och opinionsbildande för att ge flickor... Köp tillgång för att läsa mer

Kvinnosyn i Islam | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.