Kyrkans makt under medeltiden | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Historia 1b
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 846
  • PDF

Kyrkans makt under medeltiden | Sammanfattning

En sammanfattning om kyrkans makt under medeltiden. Eleven redogör bl.a. för kyrkans inflytande och roll i samhället, hierarkin inom kyrkan, samt de historiska orsakerna till kyrkans makt.

Innehåll

- Kyrkan - De som bad
- Källförteckning

Utdrag

År 1873 bildades den första kvinnoorganisationen i Sverige någonsin – denna kallades ”Föreningen för gift qvinnas äganderätt”, där speciellt Anna Retzius, dotter till Lars Johan Hierta som i sin befattning som riksdagsman arbetat hela sitt liv för att införa fler kvinnovänliga reformer, men även Sophie Adlersparre var de som stod utgjorde centralkrafter, den hade som målsättning att verka för ”en sådan förändring i lagen, att den gifta kvinnan tillerkännes rätt att råda över den egendom hon före eller under äktenskapet ärvt eller förvärvat och, således även över inkomsten av eget arbete”.

Föreningen var väldigt försiktig, men det faktum att man vågade uttala sig och ställa krav gjorde den revolutionerande, man kämpade för ett konservativt reformerande som i sakta mak skulle förändra kvinnornas situation och gagna samhället. Rent praktiskt erbjöd de sociala hjälpformer som bland andra hushållskolor och arbetsstugor för fattiga barn, och arbetade politiskt och opinionsbildande för att ge flickor bättre utbildning och göra... Köp tillgång för att läsa mer

Kyrkans makt under medeltiden | Sammanfattning

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-02-21
    ....................................