La Niña | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Geografi 1
  • A
  • 3
  • 810
  • PDF

La Niña | Utredande text

En utredande text om väderfenomenet La Niña. Eleven berättar om hur fenomenet uppstår samt vad dess konsekvenser är, och vilka geografiska områden som brukar drabbas.

Innehåll

- Orsak översvämning
- Konsekvens
- Lösning
- Länkar

Utdrag

Orsak översvämning:
En orsak till att det är så stor risk för översvämning i just Australien är på grund av ett naturfenomen som kallas La Niña. Det uppstår när passadvindarnas kraft förändras. Andledning till att detta sker är på grund av ändrade väderförhållanden. Då pressar passadvindarna det varma ytvattnet mer västerut än tidigare och ersätts då av kallt näringsrikt grundvatten. det varma vattnet kring Australien avdunstar och en kraftig molnbildning skapas. Det ger en ökad nederbörd i Australien. Eftersom det kommer en stor mängd nederbörd under just dessa perioder är det svårt att få bort allt, det resulterar i att det blir översvämning. La Niña inträffar var 3-5 år och den senaste var år 2011. Enligt forskare är det den starkaste som mätts.
Motsatsen till La Niña är El Niño. Då är passadvindarna svagare än vanligt och då får istället Sydamerika problem med översvämningar och kraftiga regn. I Australien blir det då torka, missväxt och skogsbränder kan lätt uppstå... Köp tillgång för att läsa mer

La Niña | Utredande text

[0]
Inga användarrecensioner än.