Lågkonjunktur: Individen och samhället | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 21
 • 5720
 • PDF

Lågkonjunktur: Individen och samhället | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete som utgår från följande uppgiftsbeskrivning, om lågkonjunktur och hur det påverkar individen och samhället.

Det är lågkonjunktur i Sverige p.g.a den internationella ekonomins nedgång. Den fiktionella person Mikaela Andersson har blivit arbetslös, vilket får stora konsekvenser för henne. Varför uppstod lågkonjunkturen, och vilka konsekvenser får det för samhället och Mikaela? Vilka åtgärder kan staten och riksbanken vidta?

Lärarens kommentar

Välskrivet, kan förbättras genom fler orsaker inom specifika områden.

Elevens kommentar

Hade inte plats p.g.a ordgränsen, men ta med fler vinklar av konsekvenserna.

Innehåll

Hur lågkonjunkturen påverkar individen och samhället

1. Inledning
1.1 Frågeställning
1.2 Metod
1.3 Källkritik

2. Bakgrund
2.1 Mikaela Andersson
2.2 Finanspolitik
2.3 Orsaker till lågkonjunkturer
2.4 Sveriges historia av lågkonjunkturer

3. Analys
3.1 Orsaker till lågkonjunkturen
3.2 Konjunkturens konsekvenser för samhället
3.3 Konsekvenser för Mikaela
3.4 Åtgärder
3.5 Slutsats

4. Källförteckning

5. Appendix

Utdrag

Penningpolitik
Penningpolitik innebär landets räntenivå, penningförsörjning och värdet på pengarna. Den styrs av riksbanken genom att skifta styrräntan, vilket leder till en ökad efterfrågan och inflation. Riksbankens mål är att hålla inflationstaket vid 2%. Det som påverkas av detta är framförallt kostnaden för lån och ersättningen för sparande, men även efterfrågan på import och export ändras på grund av växelkursen.
Riksbanken försöker förutse hur den ekonomiska utvecklingen kommer se ut de kommande tre åren, och... Köp tillgång för att läsa mer

Lågkonjunktur: Individen och samhället | Fördjupningsarbete

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  BÄSTAAAAAAAA!!!!!!!!!!