Labbrapport | Absoluta nollpunkten | Temperatur och Tryck | Fysik 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • B
  • 2
  • 358
  • PDF

Labbrapport | Absoluta nollpunkten | Temperatur och Tryck | Fysik 1

En kortare labbrapport i Fysik 1, vars syfte är att få ett värde på den absoluta nollpunkten genom att jämföra samband mellan tryck och temperatur. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra, men borde skriva en procentuell felmarginal.

Elevens kommentar

Skriv en procentuell felmarginal.

Innehåll

- Syfte
- Redskap
- Utförande
- Antecknade värden
- Resultat
- Felkällor

Utdrag

"Redskap: Vattenkokare, termometer, tryckmätare, och en glasbägare.

Utförande: Vi kokade vattnet i en vattenkokare, därefter hällde vi upp det varma vattnet i glasbägare. Vi satte i tryckmätaren och termometern i vattnet och började mäta värden på trycket som luften i tryckmätaren hade samtidigt som vi mätte temperaturen i vattnet. Tryckmätaren mäter lufttrycket i en sluten glaskula som ligger i vattnet och som därför har samma temperatur som vattnet. Vi antecknade värdena för tryck och temperatur varje gång temperaturen sjunkit 5 C grader. När vattnet efter ett tag började svalna allt för långsamt så bytte vi ut det varma vattnet i bägaren mot kallvatten för att få en till referenspunkt och därmed få ett mer exakt resultat."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Absoluta nollpunkten | Temperatur och Tryck | Fysik 1

[0]
Inga användarrecensioner än.