Labbrapport: Acceleration - Fysik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Fysik
 • VG
 • 2
 • 331
 • PDF

Labbrapport: Acceleration - Fysik

En kortare laborationsrapport där eleven undersöker acceleration. Innehåller en illustration samt tabell med mätvärden.

Innehåll

Materiel
Utförande
Slutsats

Utdrag

"Utförande:
1. Montera materielen på bordet enligt figuren ovan. Håll handen som stopp klots vid 0,5 m från rännans övre ände.

2. Släpp kulan från rännans översta ände och mät tiden det tar för kulan att nå handen. Gör samma försök 3 gånger och beräkna sedan medelvärdet av tiden. För in medelvärdet i tabellen.

3. Mät sedan tiden från 0 - 1,0 m, och detsamma för 1,5 och 2,0 m. Beräkna medelvärdet på samma sätt, och fyll i tabellen."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Acceleration - Fysik

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  innehållsrik, samt det som behövdes stod med!