Labbrapport: Alkoholer i en homogen blandning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
  • Kemi 1
  • A
  • 4
  • 1787
  • PDF

Labbrapport: Alkoholer i en homogen blandning

En labbrapport som handlar om att undersöka vilka alkoholer som finns i en homogen blandning. I samband med det tar rapporten också upp vad som gör att alkoholer har olika kokpunkter.

Lärarens kommentar

Mycket bra uppsats där det väsentliga syftet besvaras.

Innehåll

Undersöka alkoholer i okänd vätska

- Syfte
- Teoretisk bakgrund
- Förförsök
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Riskbedömning
- Slutsats
- Referenser

Utdrag

Materiel

Till förförsök: E-kolv och vatten
Till huvudlaboration: Degel med lock, 2 E-kolvar (100ml), tratt, (kokstenar), destillationsutrustning, 2 stativ med muff och klämmare, värmemantel, mätcylinder (25ml).
Kemikalier: Den okända alkoholblandningen

Metod

• Destillationsapparaten monterades ihop enligt figur. Termometern utesluts till en början.
• Brännare ställdes fram och värmdes upp.
• Den okända vätskan hälldes i kolven med hjälp av en tratt och termometern monterades därefter på.
• Kylvattenströmmen kopplades på med hjälp av slangar från inloppet till utloppet. Vattenströmmen skall vara så pass hög att vattnet nås runt hela kolven för att gasen ska kylas ned så effektivt som möjligt.
• Värmemanteln anslöts till elnätet och vätskan började hettas upp.
• När vätskan börjar koka ska temperaturen hållas i en jämn nivå under några minuter. Detta för att alkoholen med lägst kokpunkt börjat koka och förväntas kokas bort helt.
• När den övre delen av kolven inte längre är immig är det dags för temperaturen att höjas tills nästa kokpunkt hittas.
• Processen upprepades tills tre stycken mätningar på volym och temperatur gjorts. Man bör nu ha information som behövs för att veta vilka tre alkoholer som ingick i den okända vätskan.
• Plocka isär och återställ allt material... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Alkoholer i en homogen blandning

[0]
Inga användarrecensioner än.