Labbrapport: Alkoholers struktur och egenskaper

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Kemi 1
  • B
  • 2
  • 779
  • PDF

Labbrapport: Alkoholers struktur och egenskaper

En labbrapport som handlar om alkoholers struktur och egenskaper. Syftet med laborationen är att undersöka hur kolkedjors längd och hydroxidgrupper påverkar egenskaper såsom kokpunkt och löslighet i vatten.

Lärarens kommentar

Mycket bra. B.

Innehåll

Alkoholers egenskaper

- Syfte
- Teori
- Materiel
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Diskussion

Utdrag

Materiel:
Tändstickor, dragskåp, 6-brunnars keramikplatta, pipetter.

Kemikalier:
Metanol, Etanol, 1-propanol, 1-butanol, 1-pentanol, Glykol, Glycerol, grönfärgat vatten,

Utförande:
Vi började med att droppa ett fåtal droppar av varje alkohol(se kemikalier) i "keramikbrunnarna". Sedan testade vi antändningsförmågan hos alkoholerna med hjälp av tändstickor. De brinnande tändstickorna hölls precis ovanför alkoholen. Därefter prövades alkoholernas vattenlöslighet, men eftersom att några alkoholer hade förbränts, var vi tvungna att droppa i några nya droppar innan. Vattenlösligheten testades genom att vi droppade några droppar av grönfärgat vatten, för att sedan iaktta hur de beblandades.

Till sist fick vi en "okänd" alkohol av läraren. Denna alkohol beprövades likadant som de tidigare alkoholerna. Alla resultat antecknades i en tabell och alla prövningar skedde i ett dragskåp. Dock testades inte alkoholernas kokpunkt, utan vi sökte upp dessa uppgifter i läroboken... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Alkoholers struktur och egenskaper

[0]
Inga användarrecensioner än.