Labbrapport | Andning | Biologi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 2
 • B
 • 3
 • 1016
 • PDF

Labbrapport | Andning | Biologi 2

En labbrapport i Biologi 2, vars syfte är att undersöka andningens karaktär genom fyra enklare experiment:

Försök I: Buk- eller bröstandning
Försök II: Vad finns i utandningsluften?
Försök III: Hur mycket luft andas du?
Försök IV: Hur ofta andas du?

Notera att källor saknas.

Innehåll

- Syfte
- Materiel

FÖRSÖK I: BUK- ELLER BRÖSTANDNING
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Slutsats

FÖRSÖK II: VAD FINNS I UTANDNINGSLUFTEN?
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Slutsats

FÖRSÖK III: HUR MYCKET LUFT ANDAS DU?
- Hypotes
- Utförande
- Resultat
- Felkällor

FÖRSÖK IV: HUR OFTA ANDAS DU?
- Hypotes
- Utförande
- Resultat och slutsats

Utdrag

"Materiel:
- Stearinljus
- Tändstickor
- Plastpåsar med olika volym, några mindre (1 l), några större (4 l)
- Förslutningsklämmor till plastpåsar
- Tidtagarur (klocka med sekundvisare)

FÖRSÖK I - BUK- ELLER BRÖSTANDNING
Utförande: Laborationen började genom att skriva hypotesen.
Man lade sig på ryggen på golvet och placerades den ena handen på bröstet och den andra på magen. Genom att andas naturlig fick man ta reda på vilken del av de två hålorna höjs och sänks mer. Sedan försökte man andas och hålla magmusklerna stilla för att andas bara med bröstkorgen.

FÖRSÖK II: VAD FINNS I UTANDNINGSLUFTEN?
Utförande: Man höll en 1 liter volym plastpåse mot munnen och höll för näsan medan man andades lugnt ut och in i plastpåsen så länge man kunde. Försöket avslutades med en kraftigare utandning som fyllde påsen noga. Därefter knep man det ihop med hjälp av en förslutningsklämma. Man tände ett stearinljus och stoppade det försiktigt in det påsen utan att frisk luft kommer in.

FÖRSÖK III: HUR MYCKET LUFT ANDAS DU?
Utförande: För att bestämma andningsvolymen i vilan blåste man i en 4 l volym plastpåse och sedan anpassades andningsvolymen genom minskningen av påsens volym som kneps ihop med hjälp av en förslutningsklämma. För att bestämma vitalkapaciteten följde man precis samma steg som i andningsvolymen, i skillnad med att i denna gången drog man in så mycket luft man kunde. Försöken omgjordes några gånger tills man fick det bästa resultatet.

FÖRSÖK IV: HUR OFTA ANDAS DU?
Utförande: Försöken utfördes antingen i vila och efter en ansträngning i några minuter genom hoppning. I varje försök mätes andningsfrekvenserna under en minut med hjälp av en klocka med sekundvisare."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Andning | Biologi 2

[21]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Materialet bygger på välpresenterad fakta, däremot saknas vidare beskrivningar och reflektioner av materialet. Vidare saknas referenshänvisningar samt en korrekt användning av språk i laborationsrapporten.
 • 2017-06-14
  Bra beskrivande rapport. Helheten är bra och informativ. Källor saknas. Språket behöver förbättras, liksom stavning och grammatik. Men, innehållet är jättebra!
 • 2017-02-26
  Bra underlag för min egen uppsats.
 • 2016-10-10
  Jättebra, men dispositionen måste ses över.