Labbrapport: Bakterieodling

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Labbrapport: Bakterieodling

En utförlig labbrapport om bakterieodling, som syftar till att undersöka hur man kan odla bakterier, hur de delar upp sig i kolonier samt vad det är för skillnad mellan bakterierna från händer före och efter att man har tvättat dem med havssalt.

Innehåll

Bakterieodling

- Inledning
- Syfte
- Material
- Kemikalier
- Utförande
- Resultat
- Analys/diskussion
- Felkällor
- Källor

Utdrag

Material
Petriskålar av plast
Tejp
Parafilm

Kemikalier
Näringsagar, merck 1.05450
Havssalt

Utförande
Agar kokades/gjordes i mikrovågsugn, kokades 2-3 minuter. Plattorna gjuts i klassrummet. Två petriskålar fylldes med näringsagar. I* väntan på att agaret skulle stelna så tejpades tejp på smutsiga fingrar samt efter att man har tvätt med havssalt från döda havet. Näringsagaret stelnar och petriskålen "halveras" genom att dra ett streck på petrisskålens nedre del. På ena sidan sattes tejpen som har varit på de smutsiga fingrarna & på andra sidan sattes tejpen med havssalt. Tejpen drogs sedan bort & petriskålen förseglades med parafilm. Petrisskålen förvarades med läraren först i fyra dagar och därefter i tre ytterligare dagar. Resultatet av bakteriekolonierna avlästes dag 4 och dag 7... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Bakterieodling

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra! Väldigt användbar och hjälpte mig väldigt mycket i mitt arbete.
 • 2017-02-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var bra! Kom med bra exempel och bra skrivit
 • 2017-03-30
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hjälpte mig med mitt arbete