Labbrapport: Bakterieodling och Mikrobiologi - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • B
 • 6
 • 740
 • PDF

Labbrapport: Bakterieodling och Mikrobiologi - Biologi

En laborationsrapport i Biologi B vars syfte är att undersöka bakterieodling och bakteriekolonier och artbestämma dessa utifrån storlek, form och färg. Vidare så undersöker eleven också betydelsen av att desinficera händerna genom ett experiment.

Innehåll

Bakterieodling och mikrobiologi:
Inledning
Syfte
Hypotes
Metod
Material
Resultat och Analys
Källor

Desinficering av händerna:
Syfte
Hypotes
Material
Metod
Resultat och Analys
Källor

Utdrag

Metod:
Vi gjorde näringsagar och hällde upp en tung lager i 2 rena petriskålar. Därefter delade vi in petriskålarna i fyra delar. Vi provade olika platser:
• Toalett
• Mobil
• Första hjälpen
• Brankicas mun
Vi låg locket på petriskålarna, stängde de med tejp och placerade ena skalen i ett värmeskåp och den andra i rumstemperatur. Vi har undersökt bakteriekolonierna efter 5 dagar och har fått följande resultat.

Material:
• 2 petriskål
• Märkpenna
• Tops
• Värmeskåp
• Näringsagar för bakterieodling
• Vattenbad... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Bakterieodling och Mikrobiologi - Biologi

[18]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det ingår tvålapporter , vilket bra. bra inledning, vissa oklarheter på metoden, borde beskrivas mer
 • 2013-11-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra!! Lärorik och väldigt nyanserad. Du kommer garanterat få C+ på denna labbrapport.
 • 2017-02-22
  Skriven av Studerande på Termin 5
  det är jättebra och innehåller bra information.
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet, på C-B nivå