Labbrapport | Bakterier och Bakterieodling | Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • Inget betyg givet
 • 20
 • 6163
 • PDF

Labbrapport | Bakterier och Bakterieodling | Biologi B

En längre laborationsrapport vars syfte är att undersöka vilka bakterier som finns på saftmaskinen i elevens skolmatsal. Vidare så odlar eleven dessa bakterier på en näringsplatta och kategoriserar bakterierna utefter enklare observationer. Stort fokus ligger på att redogöra för teorin kring celler och bakterier (se alla områden som redogörs för under "Innehåll").

Innehåll

- Inledning
- Syfte

- Teori:
Aminosyror
Kolhydrater
Lipider
Fetter
Fosfolipider
Steroider
Klorofyll och karotenoider
Nukleotider och nukleinsyror
Prokaryota celler
Organeller
Endomembransystemet
Endoplasmatiska nätverket (ER)
Golgiapparaten
Lysosomer
Peroxismer
Cellskelettet
Mikrotubuli
Mikrofilament
Intermediära filament
Cilier och flageller
Stora vakuoler
Cellmembranet
Transport över och innanför cellmembranet
Transport över cellmembranet
Passiv transport
Aktiv transport
Osmos
Transport i cellen
Endo- och exocytos
Cellers kommunikation
Cellens aktiviteter
Vad får cellen att reagera?
Signalöverföring
Membranreceptorer och sekundära budbärare
Steroidhormoner
Mikrobiologi - Arkéer och bakterier
Arkéer
Bakterier
Bakteriecellen
Bakteriecellens uppbyggnad
Endosporbildning
Genetiskt material
Bakteriers ämnesomsättning
Autotrofa bakterier
Heteroautotrofa bakterier
Kvävefixering
Bakteriesjukdomar och antibiotika
Optimum
Tillväxt
Förökning
Livscykel
Virussjukdomar
Viroider och prioner

- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Slutsats och diskussion
- Felkällor
- Källanvisning

Utdrag

Materiel:
- Agarplatta med Nutrient agar (NA)
- Vaddpinne
- Destillerat vatten
- Handdesinfektion

Allt materiel desinfekterades med handdesinfektion innan användning.

Metod:
Innan laborationen genomförs kokas destillerat vatten för att döda alla eventuella bakterier som kan vara missledande för experimentet. Laboranter börjar sedan med att desinfektera händer av samma anledning som varför man kokade vattnet. Genom hela experimentet är det viktigt att vara noga med hygienen och inte använda material som ej är desinfekterade så att endast bakterier från det ämnade provområdet överförs. Sedan öppnas en steriliserad vakuumpackad vaddpinne som genast doppas i det destillerade och kokade vattnet innan man drar den på området man vill undersöka bakteriekulturen på. Vattnet gör att bakterierna lättare lossnar från ytan och i större mängd överförs till NA-plattan. Nästa steg är att ta den aldrig tidigare öppnade bakterieodlingsplattan, öppna den och dra vaddpinnen med svepande rörelser över NA-plattan. När detta är gjort försluts plattan med provet på med tejp och sätts sedan in i ett rumstempererat skåp, 21°C. Efter det kräver experimentet daglig observation för att se hur bakterierna växer... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Bakterier och Bakterieodling | Biologi B

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Fööööööör mycket teori för att vara en labbrapport. Är både positivt och negativt
 • 2014-07-20
  Skriven av Studerande på Termin 4
  Det är länge sedan att jag har läst denna. Men den var bra. Mycket informativ.
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra laboratinsrapport
 • 2015-11-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fem stjärnor toppen, mycket bra infrmation