Labbrapport | Bakterieundersökning | Biologi B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Biologi B
  • D
  • 5
  • 1888
  • PDF

Labbrapport | Bakterieundersökning | Biologi B

En labbrapport i Biologi B, där eleven fått i uppgift att göra en bakterieundersökning och jämföra bakterier från "rena miljöer" med bakterier från "mindre rena miljöer". Vidare så presenterar eleven även fakta kring en rad olika typer av bakterier.

Studienets kommentar

Notera att det förekommer en del språkliga och grammatiska fel i texten, men att den trots det kan användas som inspiration.

Innehåll

- Sammanfattning
- Inledning, teori och hypotes
- Material
- Utförande
- Resultat
- Sammanfattningsvis för alla

- Diskussion / Slutsats
- Bakterie
- Ogynnsamma miljöer
- Streptokocker
- Diplokocker
- Skruvformade
- Stavformade
- Pseudomonas
- Bakteriens ökning
- Behandling av bakterieninfektioner
- Resonering kring resultatet och felkällor

- Referenser

Utdrag

Material:
Till denna experimentet så var det viktig att vi hade med oss petriskålar för att kunna lägga testet på och sedan efter några dagar tydligt se vad det finns för bakterier som har odlat sig. Testet togs med hjälp av bomullstoppar som alltid bytes när vi skulle göra en ny test.

Utförande:
Petriskålarna delades i två delas genom att rita på skålens lock. Delarna noterades så vi skulle vetta varifrån proverna var tagna. Med hjälp av bomullstoppar så kunde man rulla den på de ställen man ville ta test på och sedan lätt och försiktig röra den i s-form i petriskålar för att få av “bakteriena” i den. T.ex när vi skulle ta test på en gammal dator och en ny dator, så skrev vi först på petriskålars lock om det antigen var en ny eller gammal dator. Sedan öppnade vi en gammal dator och tog en bomullstop och rullade den försiktig på tangenterna och vid musset. När vi var klar med det så öppnade vi petrislåkars lock och lätt skrapade av bakterierna ( som var osynliga) i s-form och lade sedan locket på igen. Detta utfördes på alla tester... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Bakterieundersökning | Biologi B

[0]
Inga användarrecensioner än.