Labbrapport | Bestämma smältentalpin för is

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1b1
  • D
  • 3
  • 614
  • PDF

Labbrapport | Bestämma smältentalpin för is

En labbrapport vars syfte är att smälta is och bestämma isens smältentalpi. För att göra detta användes formeln Q=ls*m.

Innehåll

Laboration - Smälta is

- Inledning
- Utförande
- Resultat
- Beräkningar/resultat
- Diskussion
- Slutsats

Utdrag

Inledning
Alla har vi nog använt isbitar för att kyla ner saften en varm sommardag. Men hur vet man hur många isbitar man behöver för att saften ska få en viss temperatur? Jo det kan man räkna ut med isens specifika smältentalpitet. Syftet med laborationen var att undersöka och ta reda på specifik smältentalpitet för is. För att göra detta användes formeln Q=ls*m. Försöket begränsades till att endast utföras en gång och med en isbit.

Utförande
Materiel: En plastmugg, varmt kranvatten, en isbit, en våg och en termometer.
Isbiten fick ligga framme i rumstemperatur en stund så att dess temperatur skulle bli ungefär 0°C. Därefter ställdes muggen på vågen, vågen nollställdes och sedan fylldes muggen med varmvatten från kranen. Vattnets massa noterades och temperaturen mättes med termometern. Isbiten vägdes därefter och släpptes sedan ner i vattnet. Efter att isbiten smält helt mättes vattnets temperatur igen. Sedan räknades specifik smältentalpitet för is ut med formlerna för specifik värmekapacitet och för specifik smältentalpitet... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | Bestämma smältentalpin för is

[0]
Inga användarrecensioner än.