Labbrapport - Biologi: Genetisk analys med gelelektrofores

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Biologi 1
 • B
 • 4
 • 1251
 • PDF

Labbrapport - Biologi: Genetisk analys med gelelektrofores

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka sickelcellanemi genom genetisk analys med gelelektrofores, vilket vidare illustrerar ett medicinskt tillstånd och dess arv. Fokus ligger på att ta reda på om sickelcellanemi nedärvs autosomalt eller könsbundet.

Lärarens kommentar

Väldigt bra laboration

Innehåll

- Inledning
- Metod
- Resultat
- Diskussion och slutsats
- Referenslista

Utdrag

Metod
Innan denna laboration genomfördes så hade det tagits blodprov från tre generationer inom en släkt (24 st). Från dessa prover har sedan DNA extraheras och sedan amplifieras med användning av polymeraskedjereaktion (PCR). PCR är en mycket använd biokemisk metod, den används till att framställa stora mängder av en viss DNA-sekvens.

Pipettering av DNA togs och fördes in i ett rör med restriktionsenzym. Restriktionsenzym är ett enzyms som har förmågan att klyva DNA specifikt. Upptäcketen av detta enzym har inneburit en revolution för molekylärbiologin. Det som menas med en specifik klyvning är det faktum att enzymet har förmåga att klyva en DNA-molekyl vid en särskild sekvens av ett baspar. När enzymet har gjort sin klyvning i denna laboration så har den delat upp DNA:t i två mindre delar, 2500 bp + 4000 bp.
Figur 2. Illustration på hur restriktionsenzym klyvning går till

Blandning i röret skedde sedan med hjälp av pipettet, vätskan sögs upp och ner i pipetten. Sedan numrerades rören. Efter det så lades provröret in i en inkubationsugn på 37 grader Celsius i 30 till 45 minuter. Under tiden provröret var i inkubationsugnen så klipptes två elektroder så att de passade i elektroforesformen. Kammarna sattes sedan ner i formen. Smält agarosgel hälldes därefter ner i formen så att fyllde ut utrymmen, agarosgel är sorts gelé. Gelelektrofores är en metod för att separera olika långa DNA-fragment, d.v.s. olika antal kvävebaser. Gelelektroforesmetoder separerar molekyler beroende på deras laddning, storlek och massa. Det görs genom att man lägger en elektrisk spänning över gelen där man laddat provet. De olika molekylerna rör sig längs en och samma linje men har olika hastigheter därför kommer de med tiden befinna sig på olika platser.


Sedan när gelén hade torkas hälldes TBE-buffert på och kammarna togs samtidigt försiktigt bort. ”Loading dye” pipetterades sedan över till de inkuberade DNA-provet. Blandning skedde genom att vätskan sögs upp och ner några gånger med en pipett. Det blandade provet pipetterades därefter när i brunnarna som kammarna hade skapat försiktigt. Vilket prov som var vilket markerades sedan på elektroforesformen. Sedan kopplades elektroder till strömkällan. Därefter gick gelén tills den var klar (1,5-2 h). När den var klar var ”loading dye” nästan framme vid den positiva elektroden. I det sista steget färgas gelén, det gjordes därför att DNA-banden ska visualiseras. Infärgninglösningen (Azure A + alkohol) hälls sedan direkt på gelen med ett färdigkört DNA, vänta 4 min, sedan tvättades gelen med alkohol och vatten. Efter 10 minuter såg man DNA-banden på gelen... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport - Biologi: Genetisk analys med gelelektrofores

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Många begrepp och tydligt