Labbrapport: Blodgrupper - Mikrobiologi och genetik

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 6
  • 985
  • PDF

Labbrapport: Blodgrupper - Mikrobiologi och genetik

En laborationsrapport där eleven har som målsättning att ta reda på sin egna blodgrupp genom att analysera tre olika blodprov som blandats med antingen en droppe Anti-A, Anti-B eller Anti-D. Eleven redovisar resultatet och förklarar det teoretiskt.

Innehåll

- Inledning
- Material & Metod
- Resultat
- Slutsats
- Källor

Utdrag

Material & metod.
Laborationen utfördes genom att man iklädd labbrock och med tvättade och desinfekterade händer stack hål i en fingertopp med en steril minilansett. Genom detta hål klämde man fram tre droppar blod på ett objektglas (med ca 2cm mellanrum). Nästa steg var att tillsätta en droppe av Anti-A till den första droppen, Anti-B till den andra och sist Anti-D till den kvarvarande droppen. Med tillbehörande tandpetare (en tandpetare till var bloddroppe) rördes sedan vätskan och blodet ihop och resultatet studerades genom att vi undersökte om det fanns tecken på koagulering i vardera bloddroppe.

Under laborationens gång var det otroligt viktigt att hålla god hygien för att undvika blodburen smitta. Med blodburen smitta menas olika mikroorganismer som via blod överförs från en individ till en annan. De smittämnena som vi främst skyddar oss mot är HIV och olika typer av hepatit. Smittämnena sprids genom inokulation, alltså när blodet är blottat genom tex stick/skärskador och ämnena kommer i kontakt med blodet. Ämnena kan tillexempel komma i kontakt med blodet genom föremål där smittoämnet finns som i detta fall var minilansetterna, tandpetarna, objektglasen och allmänna ytor där laborationen höll till. Det vi först och främst gjorde för att undvika smitta var att endast använda nya minilansetter (som ej delades med någon), nya tandpetare och desinfekterade objektglas. När sticket var gjort och vi fått ut bloddropparna sattes ett plåster på plats innan laborationen fortsatte så att inga smittoämnen fick möjlighet att ta sig in. Efter laborationens slut kasserades allt material som kommit i kontakt med blod i en behållare märkt ”biohazard”. Undantaget var objektglasen som vi istället rengjorde med vatten och desinfekterade med ytdesinfektion. Och självklart arbetade vi endast med vårat egna blod, allt annat blod betraktades som en smittorisk... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Blodgrupper - Mikrobiologi och genetik

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-03-18
    Jag gillade att Resultatet var tydligt och enkelt! Delen som gav mig mest inspiration var slutsats delen, där hon knöt ihop allt som fanns i påsen