Labbrapport: Blodgruppsbestämning - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Biologi
  • Inget betyg givet
  • 5
  • 698
  • PDF

Labbrapport: Blodgruppsbestämning - Biologi

En laborationsrapport i Biologi med syfte att undersöka vilken blodgrupp man tillhör i ABO-systemet. Eleven ger även en kort men informativ introduktion till ämnet.

Innehåll

Syfte
Teori
Hypotes
Material och metod
Utförande
Resultat
Dissektion
Risk
Felkällor
Källor

Utdrag

Teori:
Människor kan ha en av de fyra typer av blod: A, B, AB, eller O. En blodgrupp är baserad på närvaro eller frånvaro av två proteiner (A, B) på ytan av de röda blodkropparna. På grund av att det finns två proteiner som är inblandade så finns det fyra möjliga kombinationer eller typer av blod (ABO grupper):
- Typ A- endast ett protein är närvarande.
- Typ B- endast B proteinet som är närvarande.
- Typ AB- både A och B proteiner är närvarande.
- Typ 0- varken protein A eller B är närvarande.

Utöver A-och B- antigener, finns det en tredje antigen som kallas Rh faktor, som kan vara antigen närvarande (+) eller frånvarande (-). I allmänhet, är RH-negativ blod ges till Rh-negativa patienter, och Rh positivt blod eller Rh negativ blod kan ges till Rh-positiva patienter... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Blodgruppsbestämning - Biologi

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2014-04-30
    Väldigt bra labbrapport. Enkelt och förstå.