Labbrapport: Celler och osmos - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi
 • G
 • 6
 • 580
 • PDF

Labbrapport: Celler och osmos - Biologi

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka osmos hos lökceller. Lökväggens cellvägg och cytoplasma undersöks i mikroskop, och utseendemässiga skillnader noteras beroende på om löken ligger i en vätska med samma koncentration som i sina egna celler eller ej.

Innehåll

- Inledning
- Material och metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Material och metod
För att genomföra laborationen behövdes:
• Mikroskop
• Rödlök
• Skalpell
• Pincett
• Objektglas
• Täckglas
• Kranvatten
• Mättad NaCl-lösning
• Destillerat vatten
• Filterpapper
• Labbrock

Laborationen startade sedan med att man skar bort en bit lök för att sedan skala bort det yttersta cellagret, detta kallas för epidermis och cellerna där i för epidermisceller (ytceller). När epidermis var extraherat från löken lades den i en droppe kranvatten på ett objektglas med ett täckglas över. Sedan studerades epidermiscellerna i ett mikroskop.

Nästa steg var att studera osmos. Ett fåtal droppar mättad NaCl-lösning tillsattes till preparatet (epidermis) från höger sida och vi tittade efter reaktion i mikroskop. Sista steget var att tillsätta några droppar destillerat vatten och studera vad som skedde... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Celler och osmos - Biologi

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra bilder. om man placerar en bit filterpapper på andra sidan av täckglaset så sugs saltlösningen genom lökbiten.
 • 2015-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jätte bra arbete verkligen! bra upplägg, lagom mycket fakta och djup diskussion
 • 2016-04-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  det var bra för mig -..............
 • 2016-02-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  mycket bra!!!!!!!!!!