Labbrapport: Cellmembran - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Biologi B
 • MVG
 • 5
 • 1530
 • PDF

Labbrapport: Cellmembran - Biologi

En labbrapport i Biologi B vars syfte är att undersöka cellmembran och transporter in och ut från celler med hjälp av färgämnen. Eleven redogör även för cellmembranet och dess egenskaper.

Innehåll

Cellmembranet - Laborationsrapport
Bakgrund
Regler
Syfte
Hypotes
Material och metod
Resultat
Disskusion
Referenser
Bilaga

Utdrag

Material och metod:
Materialen vi använde oss av var:
* Bägare/kolvar
* Natriumvätekarbonatlösning
* pH mätare
* Saltyra
* Jäst
* Vetemjöl

1) 2o cm3 o.o1M natriumvätekarbonat i 5 e-kolvar. Vi tillsatte 1 cm3 o.o2% neutralrött till varje e-kolv och rörde om.
2) Vi mätte pH-värdet med pH-meter
3) Vi tillsatte droppvis 2M saltsyra till kolv nr 1 under omsvängning tills lösningens färg inte längre ändrades. Därefter mätte vi pH värdet
4) Ny blanding – ca 5 gram pressjäst (Obs levande celler) i 10 ml natriumvätekarbonat.
5) Ny blanding – lika stor mängd vetemjöl i en annan bägare.
6) Vi tillsatte ca 2 ml av vetemjölssuspensionen till kolv nr 2 och lika mycket av jästuppslamningen till vardera kolv nr 3,4 och 5. Vi noterade färgförändring.
7) Vi mätte pH – kolv nr 2 & 3.
8) Vi tog två kapslar och hällde e lite av lösning 3 i. En kapsel centrifugerade en kapsel och hettade upp den andra till kokning. Efter kokning centrifugerade vi även den kapseln.
9) Jämförelse mellan de bägge kappslarna efter centrifugering. Tillsatte även neutralörtt.
10) Tillsätter 10 droppar 1M NH3 till kolv 4 och samma mängd NaOH i kolv 5... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Cellmembran - Biologi

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2013-10-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Det var en väldigt bra labbrapport som man fick väldigt mycket hjälp med att förstå labben. Jag tyckte att allt fanns där, och saknade inget särskilt. Var kanske dock lite för lång.
 • 2013-11-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Disskusionen var väldigt bra och utförlig med flera bra poänger och var den delen som gav mig mest hjälp. Källorna för labben var dock omöjliga att hitta.
 • 2015-05-02
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra, strukturerad, informativ och inspirerande!
 • 2014-11-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Beskriver utförligt alla delar av laborationen och hjälpte mig förstå ämnet!