Labbrapport: Cellmembraners Selektiva Permabilitet - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • MVG
 • 4
 • 1156
 • PDF

Labbrapport: Cellmembraners Selektiva Permabilitet - Kemi

En laborationsrapport i Kemi B vars syfte är att undersöka cellmembraners selektiva permabilitet (för specifika ämnen och under specifika förhållanden).

Innehåll

Cellmembraners selektiva permeabilitet:
Cellmembraners permeabilitet för specifika ämnen och vid specifika förhållanden
Introduktion
Materiel
Metod
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

"Materiel:
En E-kolv 250cm3, 6st centrifugrör, 2 provrör, en mätcylinder 50cm3,4 mätpipetter, centrifug (bordsmodell), 0,1 % neutralröttlösning, NaOH, NH3, HCL,Na2CO3 etanol och bagerijäst.

Metod:
Först gjordes två stycken referensprover med HCL ochNa2CO3 alltså en stark syra och en bas, några droppar av dessa späddes med vatten i varsitt provrör och 3 droppar av neutralröttlösning tillsattes. Detta gjordes för att få reda på vilket färgomslag som gavs för en syra respektive en bas.

Jästen blandades ut med vatten i E-kolven, denna jästblandning delades upp på fem rör och det tillsattes ett par droppar Na2CO3 i varje rör och ett par droppar av neutralröttlösning i varje rör med hjälp av mätpipetter, det sjätte centrifugröret fylldes endast med vatten då det endast skulle tjäna till att jämnvikt bibehölls i centrifugen.

Vidare så tillsattes i rör1. Inget annat än det som utgjorde basen i alla fem rören, i rör 2. Tillsattes 1cm3 0,1M NaOH, i rör 3 tillsattes 1cm30,1 M NH3, rör 4 värmdes i ett vattenbad till 60 grader, i rör 5 tillsattes 2 cm3 etanol. Rören kördes i centrifugen så att jästen skulle hamna i botten av centrifugrören och gjorde på så sätt att det blev möjligt att avläsa resultatet..."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Cellmembraners Selektiva Permabilitet - Kemi

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inledningen var mycket bra samt källhänvisningen.
 • 2013-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt detaljerad och innehållsrik text
 • 2016-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Riktigt bra! Välutfört