Labbrapport: Cellmembranets Permeabilitet - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • MVG
 • 3
 • 719
 • PDF

Labbrapport: Cellmembranets Permeabilitet - Biologi

En laborationsrapport i Biologi B vars syfte ät att studera vad som händer med celler under upphettning samt undersöka laddningens betydelse - "Cellmembranets permeabilitet".

Innehåll

Inledning
Syfte
Material
Genomförande
Resultat
Slutsats
Felkällor

Utdrag

"Inledning:
Cellmembranet har en begränsad permeabilitet och sägs vara semipermeabelt. Vilka ämnen som kan passera avgörs framförallt av partikelstorleken men också av faktorer som lipidlöslighet, molekylform, laddning och liknande egenskaper. I detta försök skall laddningens betydelse påvisas.

Syfte:
Genom att studera vad som händer med celler under upphättning går det att notera vissa pH-omställningar utan att mäta pH-värdet.

Material:
Natruiumvätekarbonat 0,1M, natriumhydroxidlösning 1M, ammoniaklösning 1M, neutralrött 0,02%, centrifug med centrifugrör, jäst, mätcylinder 25 cm3 , mätcylinder 10 cm3 , bägare 50 cm3, E-kolv 50 cm3

Genomförande:
Mät upp 20 cm3 Natruiumvätekarbonatlösning i vardera tre 50 cm3 E-kolvar. Tillsätt 1 cm3 neutralrött till vardera och rör om. Är lösningarna sura eller basiska?

Slamma sedan upp 5 gram jäst i 10 cm3 natriumkarbonalösning i 50 cm3-bägare.
Fördela jästslammningen i vardera E-kolv. Notera lösningarnas eventuella färgomställning.
Fyll cetrifugrör 1med lösningen.

Upphetta resterande lösning i E-kolv 1 till kokning. Iakttagelser!
Fyll centrifugrör 2 med den upphettade lösningen.
Cetrifugera dessa två i några minuter.

Jämför färgerna i de båda provrören. Notera resultatet och försök att ge en förklaring till vad som har hänt."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Cellmembranets Permeabilitet - Biologi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bör rättas massa störiga fel i meningarna. Inledningen alldeles för kort ingen bakrundsfakta
 • 2013-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jag tyckte den var mycket bra och gav mig mer insikt i ämnet!
 • 2016-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Diskussionen var riktigt bra! Den var till mycket hjälp
 • 2014-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kort inledning och felkällor