Densitet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Fysik A
 • VG
 • 2
 • 490
 • PDF

Densitet | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att bestämma densiteten på tre olika föremål (och diskutera relationen till föremålens molekylära täthet).

Lärarens kommentar

Väldigt bra genomförd.

Innehåll

Syfte
Material
Hypotes
Utförande
Mätresultat
Analys
Felkällor
Slutsats

Utdrag

Syfte: Jag och min lab partner fick som uppgift att bestämma densiteten på tre olika föremål. Syftet med att veta någots densitet är för att veta hur tätt molekylerna sitter.

-------

Hypotes: Jag tror att de tre föremålen kommer att vara en träbit, aluminium och stenen har jag ärligt talat ingen aning om då jag utgår ifrån tidigare kunskaper om grundämnens synliga egenskaper.

Utförande: Till att börja med valde vi ut tre föremål, efter det granskade vi den elektroniska vågen genom att tillsätta olika vikter på vågens yta. Sedan med hjälp av skjutmått mätte vi upp radie och höjd på de tre föremålen. Massan fick vi reda på genom att väga de tre föremålen. Vi använde... Köp tillgång för att läsa mer

Densitet | Labbrapport

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2014-04-01
  Mycket bra skrivet, Dina uträkningar var bra och gav mest hjälp.:)
 • 2016-02-01
  Den var strukturerad och i övrigt helt okej...
 • 2016-09-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ok, rapport. Tydliga beräkningar.
 • 2015-09-11
  bra skrivet... tydliga beräkningar!!!