Labbrapport | DNA, RNA och proteinsyntes | Naturkunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Naturkunskap A
  • D
  • 3
  • 530
  • PDF

Labbrapport | DNA, RNA och proteinsyntes | Naturkunskap A

En labbrapport i Naturkunskap A, vars syfte är att undersöka hur proteinsyntes sker och vad rRNA, mRNA och tRNA har för uppgift under processen. Detta görs genom en iscensättning av processen, där elever låtsas vara olika typer av RNA för att på ett levande sätt illustrera deras olika funktioner.

Lärarens kommentar

Förklara mer ingående för högre betyg.

Elevens kommentar

Förklara mer.

Innehåll

- Sammanfattning
- Inledning
- Hypotes
- Utrustning
- Utförande
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Utrusning:
Levande personer som låtsades vara tRNA för att transportera saker som behövdes och mRNA för att meddela rRNA om vad som pågick.

Utförande:
Det är ungefär som jag förklarade i utrustningen fast jag förklarar mer nu.
- tRNA transporterar aminosyror och saker som behövs den som transpoterade var en levande person som låtsades vara tRNA
- mRNA meddelar till rRNA om vad som försigår alltså bär den information till rRNA samma sak här är det en levande person som låtsas att vara mRNA
- och det är då ribosomen som innehåller rRNA som sköter hela proteinsyntesen... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport | DNA, RNA och proteinsyntes | Naturkunskap A

[0]
Inga användarrecensioner än.