Labbrapport: Dominanta och recessiva gener - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • MVG
 • 5
 • 925
 • PDF

Labbrapport: Dominanta och recessiva gener - Biologi

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka hurvida egenskaperna hos majskolv är dominanta eller recessiva. Vidare så försöker eleven även bestämma föräldraplantornas fenotyp respektive genotyp.

Lärarens kommentar

bra

Innehåll

Syftet
Hypotes
Utförande
Material
Resultat
Analys
Felkällor kan vara att
Referenser

Utdrag

"Utförande:
Material:
• Majskolvtyp 1 (majskolv med mörka resp. ljusa korn)
• Majskolvtyp 2 (majskolv med mörka, ljusa, släta resp. skrynkliga korn)

Majskolvtyp 1: Laborationen började med att räkna frön på majskolvtyp 1, mörka respektive ljusa, i 10 rader. Resultaten antecknades och klyvningstalen räknades ut. Medelvärdet av klyvningstalen räknades ut av hela klassens resultater. Därefter ritades monohybrid korsnings-schema, genom det hittades majskolvens fenotyp och genotyp.

Majskolvtyp 2: Först räknades antalet frön på majskolven , släta mörka, släta ljusa, skrynkliga mörka, skrynkliga ljusa, i 10 rader. Resultaten antecknades och klyvningstalen hittades . Medelvärdet av allas klyvningstal räknades ut. Sedan ritades dihybrid korsningsschema och hittades majskolvens fenotyp och genotyp."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Dominanta och recessiva gener - Biologi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-20
  Bra och enkel att förstå. De som behövs står med i labbrapporten. Analys var det som hjälpte mig på traven! Något som jag hade på min labbrapport var tabeller och det hade inte den här personen. Man får en bättre överblick om man har tabeller.
 • 2015-03-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jättebra och utförlig rapport! Hur du räknade ut genotypen och korsningsschemat var en stor hjälp för mig. Dessutom snygg layout.
 • 2015-05-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Utförligt...............................
 • 2013-04-09
  Skriven av Studerande på Termin 3
  bra jobbat duktig du är