Labbrapport: Effekt hos en Spisplatta

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 3
 • Annat
 • G
 • 7
 • 639
 • PDF

Labbrapport: Effekt hos en Spisplatta

En laborationsrapport vars syfte är att undersöka vilken effekt elevens egna spisplatta använder för att koka upp en liter vatten. Målsättningen är att förstår hur elektricitet fungerar i hemmet och hur mycket ström elektriska saker faktiskt förbrukar.

Lärarens kommentar

Bra, men jag kunda ha utvecklat den mer.

Innehåll

1. Inledning
2. Bakgrund
3. Syfte
4. Metod
5. Resultat
6. Felkällor
7. Slutsats
8. Källförteckning

Utdrag

1. INLEDNING:
Min uppgift är att ta reda på hur snabbt en av mina spisplattor kokar upp en liter vatten. Jag ska ta reda på effekten. Effekten mäts i watt, så resultatet skrivs i kWh. (kilowattimmar)

2. BAKGRUND:
Jag har alltid varit intresserad av hur saker och ting fungerar, oavsett om det är elektroniska saker, människokroppen eller annat i naturen. Att få laborera hjälper mig att koppla ihop teorin till praktiken och kunskaperna ”fastnar” liksom bättre.

Jag läser Naturkunskap B på distans och har några hemlaborationer att utföra som en del i kursen. Det här är min första laboration och min första rapport.

Jag fick en utförlig beskrivning av hur denna laboration skulle gå till väga och jag har också läst på noggrant i läroboken i kapitlet om elektricitet. Henriksson, A (2000) Naturkunskap B; Elektroner i rörelse s.36-51. Gleerups.

3. SYFTE:
Syftet är att jag ska lära mig räkna ut och förstår hur elektricitet fungerar i mitt hem och hur mycket ström en av våra mest använda elektriska saker, förbrukar. Spisens platta... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Effekt hos en Spisplatta

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2021-05-08
  Kort och koncist. Men det är inte okej att använda personliga pronomen utöver hypotesen och diskussionen.
 • 2015-10-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt informativt. Är en bra inspirationskälla om man har kört fast liknande uppgift.
 • 2015-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Bra och ordentligt skriven, hjälpte mig på traven...
 • 2015-04-23
  jätte braaaaaaa !!!!!