Labbrapport: Elektrokemiska Reaktioner - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Kemi B
 • A
 • 4
 • 1105
 • PDF

Labbrapport: Elektrokemiska Reaktioner - Kemi

En utförlig laborationsrapport i Kemi B vars syfte är bygga ett fungerande batteri med hjälp av citroner. Målsättningen är att förstå hur elektrokemiska reaktioner fungerar och varför de ger ström.

Innehåll

Inledning
Syfte
Riskbedömning
Teori
Hypotes
Material
Utförande
Resultat
Slutsats
Diskussion

Utdrag

Teori:
För att kunna utföra denna laboration behöver vi veta hur galvaniska element fungerar och varför denna elektrokemiska reaktion ger ström.

I ett galvaniskt element överförs kemisk energi till elektrisk energi.
Kemisk energi finns bunden i ämnen som kan reagera kemiskt med varandra. För att utvinna ämnets energi kan två olika metoder användas.

Vid en redoxreaktion ges elektisk ström och vid förbränning ges värme.
Den elektiska energin har, till skillnad mot energin som bildas vid förbränning, hög kvalitét och kan användas till många olika saker, bl.a. till att driva en satellittelefon.

Dessutom kan elektrisk energi transporteras i ledningar och lagras i batterier.
För att kunna utföra denna laboration behöver vi även veta hur en redoxreaktion fungerar.
Ordet redoxreaktion sammanfattar orden reduktion och oxidation. Dessa två reaktioner måste alltid ske samtidigt.

Då ett ämne reduceras tas elektroner upp och då det oxideras avges elektroner.

Hypotes:
Vårt mål med laborationen var att uppfinna ett fungerande batteri med hjälp av de material vi hade till förfogan.
Vår hypotes är att vi, genom att framkalla en redoxreaktion, kommer få svag ström och en spänning. I redoxreaktionen kommer zink att oxideras till zinkjoner, och vätejoner att reduceras till vätgas.

Material:
Vi använde oss av:
6 citroner
8 krokodilklämmor
... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Elektrokemiska Reaktioner - Kemi

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Det var en välskriven text som inkluderade både termer och uträkningar samt de kemiska reaktionerna på ett snyggt och tydligt sett.
 • 2015-10-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jjjj df fd d d d d d d d d d d d d d d d d d v s v ed edfve
 • 2015-03-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra struktur.................
 • 2015-02-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  lkxklaskldaklsdklasmdaklsdmklasmdlaksdnals