Enzymaktivitet i leverceller | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Kemi B
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 447
 • PDF

Enzymaktivitet i leverceller | Labbrapport

En laborationsrapport vars syfte är att studera enzymaktivitet i leverceller för att få en ökad förståelse för biokemiska reaktioner.

Innehåll

Inledning
Syfte
Material
Materiell
Metod
Resultat
Diskussion
Felkällor
Slutsats

Utdrag

"Metod
E-kolv, slang, stativ och mätcylinder sätts ihop. Den malda kycklinglevern hälls ned i e-kolven med hjälp av tratten. Sedan hälls även vatten ner.

Sist pipteras en liten mängd väteperoxid och hälls ner i bägaren, under samma tidpunkt sätts tidtagaren igång. Volymen i Efter cirka tre minuter avbryts försöket för att göras om, dock med en annan koncentration av både katalas och substrat."

-----

Diskussion
Enzymet katalyserar reaktionen och ombildar ett substrat till en produkt. Olika enzymer inverkar i reaktioner på olika sätt och omvandlar substratet olika fort. Alltså omvandlar också en enzymmolekyl ett visst antal substratmolekyler till produkt per... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymaktivitet i leverceller | Labbrapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Helt okej, gav en bra förklaring och var lättförstårlig
 • 2015-06-08
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ganska bra kräver dock mer källor men den var bra
 • 2016-02-10
  jätte bra jobbat tack
 • 2014-05-01
  Mycket bra jobbat.Det är intressant.