Enzymaktivitet - Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Kemi B
 • MVG
 • 3
 • 847
 • PDF

Enzymaktivitet - Labbrapport

En laborationsrapport i Kemi B vars syfte är att undersöka succinathydrogenas egenskaper och enzymaktivitet. För att studera enzymaktiviteten använder eleven en väteacceptor (i detta fall metylenblått - Mb); när metylenblått tar upp väte övergår den från att vara blå till färglös och med detta kan man se vilken reaktion som sker snabbast (den som blir färglös först har mest enzymaktivitet).

Innehåll

Syfte
Teori
Hypotes
Metod
Material
Utförande
Resultat, reaktionstid

Utdrag

"Metod: För att studera Enzymaktiviteten så använder man en väteacceptor, i detta fatt ska man använda Metylenblått (Mb) när metylenblått tar upp väte övergår den från att vara blå till färglös, med detta kan man se vilken reaktion som sker snabbast dvs den som blir färglös först har mest enzymaktivitet. Metylenblått tar upp väte från FADH2 och oxiderar den till till FAD.
FADH2 + Mb(oxiderad, blå) --> FAD + Mb(reducerad, färglös)

Reaktionen ska ske anaerobt dvs. utan syre för att metylenblått inte ska oxideras efter att den har reducerats. Syre skulle oxidera Mb från red till ox form.
I jäst finns succinatdehydragenas i jäst finns även alla andra enzymer som deltar i citronsyra cykeln och i andningskedjan. Jäst är därmed väldigt praktiskt att använda som enzymkälla för att studera enzymaktiviteten.

Material:
* Provrör
* Termostatbad 40 oC
* Pipetter
* Buffert (pH 7,4)
* Natriumsuccinat (0.2 M)
* Malonsyra (0.4 M)
* Metylenblått (0.1 %) i etanol
* Jästsuspension
* Kokt Jästsuspension
* H2O

Utförande:
* 4 provrör görs i ordning med det innehåll från tabellen. Sedan för in dem i ett vattenbad med et skikt av parafin olja så att inte syre kommer in och reagerar.

PROVRÖR NR 1 2 3 4
Buffert (pH 7.4)cm3 1 1 1 1
H2O cm3 2,5 2,0 - 2,5
Natriumsuccinat, cm3
(substrat) 0,5 0,5 2,5 0,5
Malonsyra cm3
(hämmare) - 0,5 0,5 -
Metylenblått cm3 0,5 0,5 0,5 0,5
Jästsuspension cm3
(succinathydragenas) 0.5 0,5 0,5 -
Kokad jästsuspension cm3 - - - 0.5
Total Volym cm3 5,0 5,0 5,0 5,0

Tiden börjar räknas från det att man har tillsatt Paraffinoljan och lagt rören i vattenbad på ca 40oC tills det att rören har förgats av sig, tidur är inte så behövligt då reaktionen är långsam och kan iakttas med ögat..."... Köp tillgång för att läsa mer

Enzymaktivitet - Labbrapport

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra skrivet men kunde ha utvecklats. Diskussionsdelen var till min hjälp då saker och ting inte riktigt hade klarnat för mig. Kanske att man kunde ha gått in på vilka reaktionstyper som sker? Och förklara varför labben utförs med specifikt pH och temperatur?
 • 2015-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag fattar inte hur hen har fått MVG på denna labbrapporten stavfel, alldeles ytlig diskussion. kunde beskriva mer under rubriken resultat d.v.s hur reaktionen går till. Hur har lösningarna av natriumsuccinatlösning och malonsyra berettas genom beräkning..
 • 2016-05-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Helt okej. Kort och inte så utförlig diskussion.
 • 2016-04-11
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra uppsats men skulle vara bra med lite mer fördjupande