Labbrapport: Enzymer - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi B
 • Godkänt
 • 1
 • 414
 • PDF

Labbrapport: Enzymer - Biologi

En kortare laborationsrapport i Biologi B vars syfte är att undersöka enzymers aktivitet i saliven och se om enzymer fungerar bäst i neutral eller sur miljö.

Innehåll

Introduktion
Teori
Metod
Resultat
Diskussion

Utdrag

"Metod:
Först av allt tog vi på oss skyddskläder för att skydda våra kläder från kemiska ämnen.
Sedan kokades i en halv spatel stärkelse i ca 100 cm3 vatten. Det omrördes då och då med en glasstav under uppvärmningen. Sedan filtrerades stärkelselösningen.

För att göra en amylaslösning så skjölde vi munnen med 20 cm3 ljummet vatten under ca 1 min. Lösningen spottades ut i en liten bägare.

Vi märkte fyra provrör med A-D och lade det på ett provrörsställ. 1 cm3 kranvatten hälldes i provrör A.
1 cm3 amylaslösning hälldes i B, C och D. Amylaslösningen i provrör B kokades snabbt i ca 30 sek. 3 droppar av utspädd saltsyra hälldes i provrör C.

Sedan hälldes 5 cm3 stärkelselösningen i samtliga provrör. Efter ca 10 min satte vi ett par droppar jodlösning till vardera provrören, och blandades. Jod ger en blå färg tillsammans med stärkelsen. Vi noterade lösningarnas färg och antecknade i vilka rör det finns mest stärkelse."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Enzymer - Biologi

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jätte bra ytyckte jag labrationen
 • 2013-05-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket bra labbraport om enzymer
 • 2015-03-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra uppsats!!
 • 2015-02-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Tydlig och strukturerad