Labbrapport: Evolution

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Gymnasieskola Årskurs 2
 • Annat
 • VG
 • 2
 • 600
 • PDF

Labbrapport: Evolution

Genom att svara på frågor ett antal frågor analyserar eleven resultaten från en laboration, med målet att undersöka evolution och hur olika arter överlever i naturen.

Lättförståeligt och välskrivet, även om introduktion eller beskrivning till själva utförandet av laborationen saknas.

Lärarens kommentar

Den var bra men fråga 5 kunde ha utvecklats mer.

Innehåll

Följande frågor besvaras:

1. Vilken typ av krabbor dog ut först? Vad berodde detta på?
2. Varför dubblerades de överlevande sniglarna på bordet?
3. Utrotades någon snigel typ? I så fall vilken och varför tror du?
4. Vilka egenskaper bör en smart snigel ha i detta experiment? Varför?
5. Hur kan en grupp individer i naturen undvika att konkurrera ut varandra?
6. Var det någon krabbvariant som specialiserade sig på någon speciell snigel typ? Hur påverkade det snigelpopulationen?

Utdrag

"I vår grupp utrotades ingen art men däremot blev det färre och färre utav de större arterna. Fjärilarna och skruvarna var populärast och alla var intresserad av att få tag på dem.

Anledningen var att fjärilarna blev smalare mot mitten och det gjorde att det blev lättare för t.ex. gaffeln att få tag i dem.

Och sedan beror det också på vilken art man vill ha och vilken man inriktar sig på."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Evolution

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-06-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Jag tyckte alla svar var jättebra.
 • 2015-03-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Ja. den var jttebera