Labbrapport: Evolution - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Biologi A
 • MVG
 • 6
 • 1200
 • PDF

Labbrapport: Evolution - Biologi

En laborationsrapport vars syfte är att illustrera hur naturligt urval går till. Eleven undersöker hur bakterier genom mutationer och naturligt urval anpassar sig efter förändringar i miljön och utvecklar antibiotikaresistens. Vidare så diskuteras problematiken kring kopplat till antibiotikaresistens.

Innehåll

Syfte
Material
Utförande
Resultat
Diskussion
Varför detta är ett problem i världen
Källor

Utdrag

I denna laboration använde vi oss av E. coli (Eschericia coli) bakterier och antibiotika (streptomycin). Vårt mål var att göra bakterierna resistenta mot antibiotikan.

Bakterier förökar sig genom kloning och har väldigt kort generationstid vilket betyder att mutationer syns snabbt. Därför lämpar de sig väldigt bra för detta experiment.

Genom att utsätta bakterierna för streptomycin under en längre tid hoppas vi att bakterierna genom mutationer utvecklar resistens mot streptomycin och på sätt bevisar naturligt urval... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Evolution - Biologi

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  - Informativ och bra struktur över utförandet och välutvecklad teori. - Teorin gav mig mest inspiration eftersom den var tydlig och beskrev precis vad syftet var. - Diskussionen hade några missar när det gällde faktan (saker som inte stämde helt) och den var kanske en aning kort. Saknade några viktiga aspekter.
 • 2017-04-12
  Skriven av Studerande på Termin 5
  bra skriven ,och fick bra idet ,taccccccccck