Labbrapport: Evolutionsteorin - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 3
  • 440
  • PDF

Labbrapport: Evolutionsteorin - Biologi

En laborationsrapport i Biologi 1, om Evolutionsteorin, vars syfte är att undersöka Mendels evolutionsteori, där egenskaper överförs från generation till generation. Eleven undersöker majskolvars frön och jämför sitt resultat med en s.k. signifikansnivå.

Utdrag

Inledning:
Gregor Mendel, född 20 juli 1822, död 6 januari 1884. Han analyserade hur olika egenskaper flyttades från generation till generation. Mendel valde ärtplantor för sina experiment.
Han tänkte undersöka en anlag åt gången. Efter några år följde han egenskaper som plantornas längd, frönas färg och form. En hög ärtsort korsades med en kort.
1800-talet gjorde Mendel nya korsningar, studerade flera generationer och skrev upp alla resultat mycket noggrant. År 1866 publicerade han sina resultat i en liten tidning. Ingen förstod vilka avgörande slutsatser Mendel hade dragit. Efter många år så hade man glömt hans resultater och vad han hade gjort. Man började inte återupptäcktes förrän år 1900, och då var det sexton år efter hans död.

"Genomförande/ Utförande:
Vi var tre i gruppen så vi delade arbetet. Det finns fyra olika sorter frön.
• Purpur-slät
• Purpur-skrynklig
• Vit-slät
• Vit-skrynklig
Vår uppgift var att räkna alla majskolvars frön och sedan anteckna och beräkna vi med hjälp av en formel.

Räkna antal majskorn som är Purpur/Släta (PS), Purpur/skrynkliga (Ps), Vit/Släta (S) och
vit/skrynkliga (s).
Vi började räkna rad för rad för att det ska vara lättare att räkna och inte blanda så att vi inte får fel resultat.

Vår formel var:

För att fylla i formelen så ska man göra såhär:
400*9/16= 225
400*3/16 = 75
400*3/16 = 75
400*1/16= 25

Där O1-4 är antalet som vi fick på t.ex Purpur-slät.
Och E1-4 är t.ex 225, 75 , 75 eller 25.

I den här tabellen ser vi hur många PPSS, PPSs, PpSS och PpSs vi hade.
Som vi ser i tabellen så fick vi 9/16 purpur och Släta frön. 3/16 purpur och skrynkliga frön, 3/16 vita och Släta frön och 1/16 och skrynkliga.

Jämförelse med Mendels försök:
Mendel fick fyra olika typer av ärtor, nämligen Runda/Gula, kantiga/Gula, Runda/gröna och kantiga/gröna."... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Evolutionsteorin - Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.