Labbrapport: Frampreparering av DNA - Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Biologi
  • Inget betyg givet
  • 3
  • 762
  • PDF

Labbrapport: Frampreparering av DNA - Biologi

En laborationsrapport i Biologi vars syfte är att undersöka hur man frigör DNA (deoxiribonukleinsyra), här genom att använda en kiwi och olika lösningsmedel.

Innehåll

Labbrapport: Frampreparering av DNA
Inledning
Hypotes
Material
Metod
Resultat
Diskussion
Källförteckning

Utdrag

Material:
* En bit växtmaterial, till exempel kiwi eller äpple.
* 10 %-ig diskmedellösning (YES diskmedel).
* Mortel.
* Melittafilter.
* Natriumklorid (koksalt).
* Filtertratt.
* 3 styckna bägare (två mindre och en större).
* Iskall T-röd.
* Stav att röra om med.
* Is.
* Sked.
* Pincett.

Metod:
En kiwi gröptes ur med hjälp av en sked(kiwi användes vid denna laboration). Sedan placerades kiwin i en mortel där den mosades. Därefter blandades 5 ml YES diskmedel med 50 ml vatten. Sedan lades moset i en bägare där det tillsattes diskmedelslösning tills moset var täckt och detblandades i en nypa natriumklorid. Bägaren med lösningen ställdes på is för att hålla lösningen kyld.

Efter lösningen har blandats klart så rördes den om. Därefter filtrerades moset med hjälp av filtertratten och melittafiltret. När moset hade filtrerat klart så tvättades staven och användes i den färdigfiltrerade lösningen för att röra om, och för känna av konsistensen på lösningen... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Frampreparering av DNA - Biologi

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-01-21
    En bra och omfattande uppsats