Labbrapport: Friktion - Fysik B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturbruksprogrammet (NB) Årskurs 2
  • Fysik
  • B
  • 6
  • 672
  • PDF

Labbrapport: Friktion - Fysik B

En laborationsrapport i fysik B, vars syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar friktionstalet samt hur friktionstalet ändras. För att undersöka detta används bland annat olika tyngder, arealer, material och lutningar.

Innehåll

Inledning
- Syfte
- Hypotes
Utförande
- Material
- Metoder
Resultat och diskussion
Felkällor

Utdrag

Utförande
Material:
• Kloss, 298g
• Kloss, 462g
• Bräda
• Linjal
• Våg
• Gradskiva

Metoder:
Försök 1: Areorna av klossarna mäts med linjal. Klossen med störst area placeras över brädan, och brädan lutas långsamt, samtidigt som brädans vinkel mot bordet mäts med gradskiva. När klossen glidit nerför brädan antecknas vinkeln. Upprepa försöket med klossen med mindre area och anteckna vinkeln.

Försök 2: Den stora klossen vägs med våg och massan antecknas. Sedan vägs de båda klossarna tillsammans och massan antecknas. Den stora klossen placeras över brädan, och brädan lutas långsamt, samtidigt som brädans vinkel mot bordet mäts med gradskiva. När klossen glidit nerför brädan antecknas vinkeln. Upprepa försöket med båda klossarna över varandra och anteckna vinkeln.

Försök 3: Här används endast den stora klossen, som har en sida av trä samt en sida av linoleum. Klossen placeras över brädan med träsidan mot träbrädan. Brädan lutas långsamt, samtidigt som brädans vinkel mot bordet mäts med gradskiva. När klossen glidit nerför brädan antecknas vinkeln. Upprepa försöket med linoleumsidan mot träbrädan... Köp tillgång för att läsa mer

Labbrapport: Friktion - Fysik B

[0]
Inga användarrecensioner än.